Dobrý pocit z bezpečného pracoviště

Bezpečností práce se zabývá mezivědní obor se zkratkou BOZP neboli Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Jedná se o souhrn opatření, která eliminují vznik úrazu, ohrožení a poškození lidského zdraví během pracovního procesu.

Když se chceme cítit bezpečně na pracovišti

K tomu nám dopomohou v prvé řadě lékárničky, neboť představují formu první pomoci. Každé pracoviště by mělo být dle zákona vybaveno jejich odpovídajícím počtem a současně by k nim měl být zabezpečen bezproblémový přístup během celé pracovní doby. Lékárničky se dělí podle typu provozovny. Například výrobní průmysl bude mít jiné požadavky na jejich náplň než školní zařízení. Počítá se totiž s jiným druhem úrazů a poranění. Každopádně v žádné lékárničce by neměly chybět náplasti, obvazy a dezinfekce.

Testy na alkohol a drogy

Firemní detektory alkoholu rychle odhalí podezřelou osobu, která požila před nebo během pracovní doby alkohol. Alkohol testery se hodí i v běžném životě, pokud chcete mít jistotu, že po bujarém večírku uplynula dostatečně dlouhá doba, abyste mohli usednout bezpečně za volant.

Drogové testy slouží k okamžitému detekování přítomnosti narkotik v těle. Své uplatnění naleznou hlavně u policie, ve zdravotnictví a školství. Tyto testy pracují rychle a s vysokou přesností. Dokážou odhalit cannabionoidy, opiáty, kokain, methanamphetamin, amfetamin a phencyclidin. Stačí odebrat pouze malý vzorek slin.

Profesionální vybavení jako od záchranáře

Pokud to s bezpečností práce myslíte opravdu vážně a vaše pracoviště patří mezi vysoce riziková, pak není na škodu pořídit si záchranářské vybavení. To velkou měrou přispívá ke zmenšení následků úrazu a umožní lépe překonat dočasné tělesné omezení. Součástí zdravotnické brašny by měly být dlahy, gelové obklady a krční fixační límce.

Napsat komentář