Náměstkyně ministra vnitra Mgr. Monika Pálková, MPA se zúčastnila mezinárodní konference Vienna Future Talks ve Vídni

Dne 23. ledna 2017 se paní náměstkyně ministra vnitra Mgr. Monika Pálková, MPA zúčastnila mezinárodní konference Vienna Future Talks – Vize pro integraci: Hodnota hodnot na úrovni ministrů odpovědných za oblast integrace cizinců, která se konala ve Vídni.

Snímek obrazovky 2017-02-03 v 22.36.09
Účast náměstkyně ministra vnitra Mgr. Moniky Pálkové, MPA na mezinárodní konferenci Vienna Future Talks ve Vídni

Setkání se účastnili příslušní ministři, příp. jejich náměstci či pověřené osoby těchto států: Rakouska, Belgie, České republiky, Dánska, Maďarska, Lucemburska, Norska, Polska, Portugalska a Švýcarska. Další země byly zastoupeny jako pozorovatelé: Chorvatsko, Kanada, Francie, Lichtenštejnsko, Holandsko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.

Konferenci hostil rakouský ministr pro Evropu, integraci a zahraniční věci pan Sebastian Kurz.

Hlavním cílem vídeňské konference bylo vzájemně si vyměnit názory na důležitost integrace a vzdělávání nově příchozích migrantů o evropských hodnotách. Konference byla rozdělena na dvě části. První část s názvem Hodnoty a integrace uvedl krátkou prezentací Dr. Heinz Fassmann, předseda Rakouské rady expertů pro integraci. Ve své prezentaci Dr. Fassmann shrnul statistické trendy týkající se národností, náboženského vyznání a vzdělání žadatelů o azyl v Rakousku a zdůraznil důležitost seznámení příchozích migrantů s evropskými hodnotami.

Paní náměstkyně Pálková ve svém vystoupení shrnula zkušenost České republiky v integraci cizinců a osob s udělenou mezinárodní ochranou.

Napsat komentář