Úvěry aneb reálné řešení pro nákup nejen vánočních dárků

Vánoce bývají jedním z nejkrásnějších svátků v roce. Zároveň se jedná o velmi náročné období po finanční stránce. Řešením je adekvátní volba úvěru.

Když Vánoce ťukají na dveře

Dle finančních specialistů a psychologů by nemělo jít o neuváženou volbu. Úvěr má dle odborníků sloužit k nákupu nezbytně potřebných věcí. Každoročně je apelováno na uváženost v rámci úvěru a jeho splácení. Hlavním motivem je dopřát si nejen krásný Štědrý den, ale obdařit své blízké hodnotnými dárky.

Je nutno si uvědomit, že úroky jsou i v rámci úvěrů na kreditních kartách, jestliže nedojde k řádnému splacení v dané lhůtě. Vše je do jisté míry ovlivněno snazším způsobem získání úvěru u bankovních a nebankovních institucí.

Úvěr aneb definice významu

Obdobně jako v případě zápůjčky se jedná o způsob provizorního předání finanční hotovosti mezi věřitelem, tj. bankovní či nebankovní společností, a dlužníkem, tj. vámi, kdo o peníze žádáte. I zde je v rámci sjednání nutno počítat s úrokovou sazbou. Úlohou úvěru je přerozdělení volných peněz a zároveň s nimi instituce usměrňují kvantum peněz v oběhu. Poskytnutí úvěru je vždy aktivní složkou bankovního i nebankovního sektoru.

Úvěry se rozlišují dle časového horizontu na krátkodobé (splatnost do jednoho roku), střednědobé (splatnost do čtyř let). Dlouhodobé úvěry (zde je splatnost nad čtyři roky a více). Český finanční trh disponuje úvěrovými produkty bankovními a nebankovními. Diametrální rozlišení je v požadavcích či potřebě splňující daná kritéria. Avšak všechny bankovní úvěry podléhají revizi České národní banky. Nebankovní sektory jsou střeženy Českou obchodní inspekcí.

Bankovní úvěr

Je poskytnut ze strany banky a vyznačuje se nižší úrokovou sazbou, někdy se může jednat také o půjčku nebo také úvěr s nulovým navýšením. Bankovní úvěr je v rámci procesu podání žádosti, vyřízení a schválení náročnějším procesem. Je třeba doložit výpis z registru dlužníků, potvrzení o pravidelném měsíčním příjmu apod. Jde o to, že bankovní sektor prochází striktní kontrolou v rámci poskytnutí úvěru. Lze konstatovat, že v rámci bankovního sektoru se jedná o seriózní volbu. Avšak! I zde bezpochyby platí, že výjimka může potvrzovat pravidlo.

Nebankovní úvěr

Jak už ze samotného názvu vyplývá, jedná se o získání úvěru u nebankovní instituce. Vyznačuje se mnoha výhodami, mezi které náleží zejména rychlost vyřízení půjčky, možnost online podání žádosti. Ke sjednání úvěru postačí předložení průkazu totožnosti a dokladu o příjmu v podobě výplatní pásky. Jestliže se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou, tj. podnikající, stačí předložit daňové přiznání za uplynulý rok. Zde je však velice zásadní, aby nedošlo k neuvážené volbě v rámci nebankovního sektoru. Před podáním žádosti o úvěr je důležitá velmi pečlivá selekce. Jen tak lze zároveň předejít potenciálnímu riziku ohledně skrytých poplatků, nepříznivých úrokových sazeb či smluvních podmínek v rámci předčasného splacení.

Vánoční svátky ve znamení spotřebitelského úvěru

Ojediněle se lze setkat i s označením maloobchodní úvěr. Je určen pro jednotlivce a pouze pro nepodnikatelský záměr, tj. nákup spotřebního zboží, vybavení domácnosti, a je využíván a čerpán zejména v období vánočních svátků. Mnohdy je tak jedinou volbou a možným řešením.

V rámci spotřebitelského úvěru může a nemusí být požadováno zajištění ručitele. To se především odvíjí od dané finanční částky. U úvěrů, které mají sloužit coby finanční pomoc na Vánoce, není přítomnost ručitele vyžadována, neboť se jedná o částky nižší, než je limit, který se pohybuje zhruba okolo půl milionu korun. Nad půl milionu si rozhodně asi nikdo nebere úvěr na pokrytí vánočních výdajů.

Spotřebitelský úvěr poskytují bankovní i nebankovní společnosti. Nicméně jsou na trhu i úvěrové společnosti, které se přímo specializují na veškeré náležitosti pouze ohledně poskytování úvěru. Splátky v rámci úvěru závisí na finančních možnostech konkrétního jedince a samozřejmě i na výši úvěru.

Úvěr před Vánoci aneb na co se zaměřit

Před poskytnutím úvěru si příslušná instituce každého klienta neboli žadatele prověří. Po podpisu smlouvy je již reálné čerpat finanční částky, a to dle uvedených a sjednaných podmínek. Je žádoucí vzít si úvěr pouze u prověřené společnosti. Nikdy se neunáhlit a nezvolit rizikové instituce. Je nanejvýš vhodné vyvarovat se žádosti o další úvěr na splacení vánoční půjčky.

Vhodnější alternativou je krátkodobý úvěr. Vždy vybírejte produkt dle individuální míry a zásadně od prověřených společností. Nepodléhejte svodům klamných reklam.

Závěrem aneb mějte na paměti

Současná doba stále nahrává mnohým nekalým věcem, poskytování úvěru nebankovním sektorem nevyjímaje. Stále je mnoho nepoctivých poskytovatelů úvěrů a především vánoční svátky jsou pro ně úspěšným obdobím.

Před podpisem si dohodu řádně pročtěte. Jestliže něčemu nerozumíte, ptejte se. Pokud se potřebujete poradit, ponechte si čas. Dohodu je třeba podepisovat bez jakéhokoli nátlaku. Dejte na reference od známých, kteří mají dobrou zkušenost. Nepodlehněte zejména vánočním svodům. Vánoce jsou žně pro všechny bankovní i nebankovní společnosti.

Napsat komentář