Víte, že kurz pro pracovníky v sociálních službách můžete absolvovat živě i online?

Zaměstnanci, kteří se starají o seniory, zdravotně postižené nebo jiné, potřebují ke své práci speciální vzdělání. Někdy stačí absolvovat kurz, který jim tuto práci umožní. Je jich mnoho typů a jedním takovým je kurz pro pracovníky v sociálních službách. Pojďme si o něm říct bližší informace. 

Vsaďte na kvalitní kvalifikační kurz od vzdělávací agentury SEDUCA CZ s.r.o.

Společnost SECUCA CZ s.r.o. nabízí mnohé kurzy na klíč. Mnohé je možné absolvovat nikoli „jen“ klasicky živě v různých městech České republiky, ale také online. Třeba na webové stránce https://www.seduca.cz/vzdelavani-pracovniku-v-socialnich-sluzbach se můžete podívat na přehled kurzů pro pracovníky v sociálních službách. Kupříkladu se jedná o kurzy Zvládání konfliktních situací v prostředí sociálních služeb, Překonávání bariér v komunikaci s osobami s mentálním postižením, Krizová interakce v sociální péči o seniory, Desatero aktivizačních technik pro prevenci Alzheimerovi choroby a mnohé další.

Žádaný je Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Praha, který se dá ale navštěvovat i v dalších ze třiceti českých a moravských měst, např. v Brně, Opavě, Zlíně, Hradci Králové, Českých Budějovicích… Uvedený kurz v Praze můžete navštěvovat od 3. listopadu do 15. prosince 2023, přičemž výuka probíhá v pátek a sobotu. Tento kurz má akreditaci MPSV, cenu 7 300 Kč je možné v některých případech uhradit, přes úřad práce. Pokud si jej budete platit sami, možná vám přijde vhod, že se dá kurzovné zaplatit do splátek.

Obsah rekvalifikačního kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., sociální zákon. Kvalitní kurz lektorů vás provede bohatým obsahem, a to standardy kvality sociálních služeb, základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivní komunikace, úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie, základy ochrany zdraví…

Více na seduca.cz.

 

Napsat komentář