Angličtina pro děti jako nutnost současného světa

Čím víc se Česká republika zapojuje do mezinárodní integrace, tím jasnější je, že bez znalosti světového jazyka číslo jedna, tedy angličtiny, se už moc dlouho neobejdeme. Už v tuhle chvíli na nutnost její alespoň elementární znalosti narážíme na každém kroku. Dá se přitom očekávat, že její potřebnost bude stále růst.

Pro děti je angličtina hračka

Ti z vás, kdo ke studiu angličtiny přistoupili až v dospělosti nebo ve starším školním věku nejspíš vědí, že její ovládnutí je poměrně dřina. To však neplatí pro děti. Pro ty je studium jakékoli řeči nepoměrně jednodušší a platí přitom, že čím mladší dítě je, tím lépe mu to půjde. Z toho je evidentní, že se vyplatí věnovat výuce angličtiny u dětí zvláštní pozornost. Ptáte se, čím to je, že se děti učí řeči snadněji, než dospělí? To je jednoduché, zhruba do 9 let u člověka probíhá vývoj a paměťových řečových center. Dokud není tento vývoj zcela dokončen, je mnohem snadnější do paměti zakomponovat nejenom znalost jazyka mateřského, ale i jakéhokoli dalšího. Nejde přitom o perfektní zvládnutí řeči, ale o vybudování neochvějných základů, které se pro dítě stanou zcela automatickou záležitostí a na které může v dalších letech navazovat.

A jelikož je výuka jazyků v základkách často zcela nedostatečná, respektive řízena zastaralými osnovami a mnohdy i špatnými pedagogy, přistupuje stále více lidí k vyhledávání jazykových kurzů pro děti v rámci jazykových škol. Výhodou kurzu v jazykové škole je, že není vázána žádnými osnovami a nařízeními ze strany MŠMT. Tento fakt jí umožňuje netýrat děti zbytečnou gramatikou a sáhodlouhými výčty slovní zásoby a jít rovnou k jádru věci. Tedy k aktivní komunikaci. Je až alarmující, s jakým klidem školní vzdělávací plán ignoruje výuku komunikačních dovedností v rámci jazykových hodin. A přitom právě o ty by mělo jít především. A právě tento nedostatek vyvažují jazykové školy prostřednictvím svých kurzů angličtiny pro děti. Ty děti zpravidla neprosedí v lavicích, kde vyplňují cvičení, ale prostřednictvím interaktivních aktivit se učí řeč aktivně používat; učí se reagovat; učí se mluvit a učí se, že je lepší udělat chybu v gramatice ale umět se vyjádřit, než perfektně ovládat gramatické poučky a nebýt schopný dát dohromady jedinou větu.

Napsat komentář