Co je URL

S výrazem URL se můžete setkat především v prostředí internetu. Zmíněnou položku navíc ve většině webových prohlížečů naleznete přesně v místech, kam zadáváte internetovou adresu Vámi požadované stránky. Přesně tato položka odpovídá významu slova URL. Pojďme si ale onen tří písmenný výraz představit trochu podrobněji. Nejprve je jistě vhodné zmínit, že jde o anglickou zkratku tří slov – Uniform Resource Locator. Právě díky tomuto významnému názvu lze jednoduchým a přímočarým způsobem rozlišovat jednotlivé stránky a dokumenty na internetu.

URL se skládá hned z několika zásadních částí, které se pokusíme alespoň trochu přiblížit. V první řadě je to hned prvotní označení adresy http nebo https. Jde o označení protokolu. Druhá varianta https symbolizuje patřičně zabezpečení. Hned za ním následuje doména třetího řádu, která je v podobě www a jiném. Ta může, ale také nemusí být součástí libovolného internetového portálu. Třetí položkou je doména druhého řádu, která povětšinou odpovídá názvu daného webového projektu či libovolnému pojmenování. Posledním a základním doplněk je nakonec doména nejvyššího řádu, která je v případě České republiky označena koncovkou cz. Výše rozepsaná struktura by se v podání tohoto společenského magazínu tedy zobrazila v této podobě https://www.aktualnecz.cz. Za dalším lomítkem se samozřejmě mohou objevit další adresářové cesty, kde jsou konkrétní stránky uloženy, ale také názvy jednotlivých souborů a dokumentů s jejich příponami.

Na význam URL se bezpochyby váže množství další věcí. Mezi ně patří kupříkladu jejich optimální tvar, který má značný význam pro indexaci všech vyhledávačů. Tento podstatný údaj může totiž ovlivnit i budoucí ideální viditelnost samotného internetového projektu. Věnujte proto výběru URL patřičnou pozornost, co se týče jeho délky a klíčového slova.

Napsat komentář