Co všechno byste měli vědět o nadměrné přepravě?

Provádět přepravu těžkých nákladů není v mnoha firmách obvyklé a možné, protože proces vyžaduje nejen vozidlo k tomu určen, ale také dobrou koordinaci mezi klientem, firmou a dopravcem.

Velice často je žádaná přeprava zemědělské techniky, jež je hodně závislá na nepříznivých podmínkách, které nelze plně předvídat. Právě z daného důvodu je ideální svěřit práci do rukou odborníků, aby se předešlo případným nehodám.

Existuje celá řada způsobů, jak může vypadat nadměrná přeprava, ale nejběžnější je pozemní přeprava nákladním automobilem. Zmíněný typ přepravy se používá k zasílání těžkých materiálů a vyžaduje plynulost jízdy, protože i sebemenší chyba způsobí velké škody na zboží. Proto je zapotřebí obrovské pozornosti.

Jaké typy vozidel se používají pro přepravu těžkých nákladů?

Nákladní vozidlo (tahač): Jedná se o nákladní automobil se čtyřmi anebo více koly určený výhradně pro přepravu zboží, jehož kabina není integrována do zbytku karoserie. Nadrozměrná doprava se realizuje vozidly s maximální povolenou hmotností přesahující 3 500 kg.

Návěs: Nesamohybné vozidlo určené k připojení k automobilu. Návěs může být dvouosý hlubinný, tříosý hlubinný, ale i čtyřosý hlubinný. Dále pak se používají teleskopická plata anebo podvalníky.

Jaké těžké náklady lze přepravovat?

  • Těžké stroje: Používají se k přepravě zemědělských strojů, dále pak je do této kategorie zahrnuta přeprava stavebních strojů.
  • Zboží: Přeprava těžkých nákladů, zpravidla komerčních, jako jsou stavební materiály apod.

Jak se plánuje nadměrná přeprava?

Jestliže je ve vašem hledáčku přeprava těžkých zásilek, postup je následující:

  1. Vytvoří se seznam přeprav, které je třeba provést (v případě, že jich bylo více než jedna).
  2. Zkontroluje se místo a směr nakládky a vykládky.
  3. Vyhledá se vozidlo vhodné pro přepravu takového zboží.
  4. Vypočítají se časy, aby se vyhnulo nehodám při doručování.
  5. Zjistí se podmínky cesty, které je třeba mít připravené.

Napsat komentář