Hrozí vám exekuce? Situace není bezvýchodná, když víte, co dělat

Hrozba exekuce, zabavení majetku nebo nemovitosti visí jak Damoklův meč nad stále rostoucím počtem občanů České republiky. Situace se zdá být bezvýchodná pro mnohé dlužníky. Ovšem i věřitelé si kolikrát nevědí rady, jak postupovat proti dlužníkům, kteří se chovají jak ticho rozlévající se po pěšině. Proto exekutorský úřad nabízí bezplatné právní rady, jež mají napomoci oběma stranám nepříjemnou, tíživou situaci vyřešit. Exekutorský úřad Ostrava nabízí své služby po celé České republice občanům, menším podnikatelům i velkým obchodním společnostem.

Bezplatná pomoc pro dlužníky i věřitele

Organizační pokyny a procesní poučení o exekutorském řízení sestavil exekutorský úřad Ostrava. Ať už v řízení vystupujete jako člověk, který někomu něco dluží a hrozí mu (anebo je již vedena) exekuce, nebo jako osoba domáhající se svých práv, respektive navrácení dlužné částky od věřitele, můžete požádat o radu. Uvedené pokyny pomáhají zrychlit a zjednodušit proces, tak aby řízení proběhlo k co nejvyšší spokojenosti všech zúčastněných stran. Exekutor Ostrava není člověk, který chce na procesu vydělat, snaží se být tím, jenž problém rychle a právně správně rozlouskne.

Jak postupovat při jednání s exekutorským úřadem?

Je doporučeno do exekutorského úřadu netelefonovat, ale napsat požadavek e-mailem. Nezapomeňte uvést spisovou značku pro urychlené řízení. Pokud na exekutorský úřad dorazíte osobně v úředních hodinách, chovejte se slušně, exekutor nemůže za vzniklé dluhy a potíže. Hlavně byste tím situaci ztížili, než smírně vyřešili. Doneste všechny potřebné dokumenty k projednávané věci. Jestliže jste žádné neobdrželi, požádejte úředníka o jejich doručení na platnou korespondenční adresu. Každá ohlášená změna poštovní adresy zrychlí ukončení exekuce.

S čím vám exekutor nepomůže

Žádné informace nedostanete, pokud neznáte spisovou značku. Exekutor vám také nemůže prominout zaplacení dluhu ani odblokování účtu, pokud jste nezaplatili dlužnou částku. Právnické osoby vás nemohou zastupovat v exekuci, pouze finanční společnosti s licencí. Vybavte je plnou mocí. Jméno zástupce z finančního ústavu nahlaste pracovníkovi exekutorského úřadu. Zaplacení dlužné částky se nevyhnete, zaplaťte ji klidně ve splátkách. Až bude dluh uhrazen, skončí i proces exekuce nemovitostí či majetku.

Napsat komentář