Informace o prvním slosování Účtenkovky

Do prvního slosování Účtenkovky se zapojilo 452 691 aktivních hráčů, kteří zaregistrovali bezmála 14 milionů účtenek. Z tohoto počtu bylo zařazeno do slosování celkem 11 138 871 účtenek. Nejaktivnější hráč zaregistroval rekordních 1 648 účtenek.

SOUHRNNÉ STATISTIKY
Počet aktivních hráčů (*hráč, jehož alespoň 1 účtenka byla zařazena do slosování, tj. řádně ověřena) 452 691
Nejvyšší počet účtenek registrovaných jedním hráčem 1 648
Počet všech účtenek registrovaných za říjen 2017 13 970 449
Počet účtenek ve slosování 11 138 871
Prům. počet účtenek na osobu (počet všech účt.reg./akt.hr.) 30,86
Medián (*dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny) 23

Zájem o Účtenkovku projevili hráči všech věkových kategorií, kteří splnili podmínky herního plánu (lidé ve věku 18+). Nejvíce aktivních hráčů bylo ve věkovém rozmezí 40-45 let. Hráčů nad 70 let bylo téměř 5x víc než hráčů ve věku 18-20 let. Následující tabulka zachycuje věkové rozložení soutěžících, kteří si zřídili hráčský účet.

Věkové rozložení Počet hráčů Procentní vyjádření
POČET HRÁČŮ DLE VĚKOVÝCH SKUPIN
18-30 61960 16,78%
30-50 170528 46,18%
50-70 113574 30,76%
70+ 23216 6,29%

%Počet hráčů dle věkových skupinPočet hráčů18-30 let30-50 let50-70 let70+ let0204060

POČET HRÁČŮ DLE VĚKOVÝCH SKUPIN (%)
18-30 let 30-50 let 50-70 let 70+ let
Počet hráčů 16,78 46,18 30,76 6,29

Dvě třetiny účtenek byly registrovány prostřednictvím webového formuláře. Více než 80,5 % hráčů si založilo hráčský účet, který usnadňuje registraci účtenek do slosování a přehledně informuje o stavu účtenek a výhrách.

REGISTRACE ÚČTENEK
Základní registrace 19,5%
Hráčský účet 80,5%
Webový formulář 9 368 441
Mobilní aplikace 4 603 007

Napsat komentář