Jak vyřídit pracovní povolení pro cizince

Pracovní trh v ČR je velice pružný. Volná pracovní místa jsou dost často zaplněna právě cizinci, kteří sem přicestují. Zaměstnání by mělo proběhnout vždy legálně, je tedy důležité splnit pracovní povolení. Co se tím rozumí a je práce v ČR vhodná pro každého cizince?

Co chápat pod pojmem pracovní povolení?

Pracovní povolení se vztahuje pouze na osoby ze třetích zemí, nejčastěji tedy pracovní povolení pro Ukrajince. Nejedná se tedy o obyvatele, kteří mají trvalé bydliště na území Evropské unie a Švýcarska. Pro tyto občany platí volný pohyb osob, mohou se tedy do pracovního procesu zapojit okamžitě bez zvláštního povolení.

Jestliže máte vyřízené veškeré formality, může být cizinec zaměstnán. Zaměstnavatel musí dohlédnout, aby pracovní pozice odpovídala Zákoníku práce. Pracovní plocha musí být pro všechny zaměstnance bezpečná a odpovídat normám. 

Cizinci musí za své pracovní výkony dostávat odpovídající mzdu, která nesmí být nižší, než je aktuální minimální mzda v ČR. Zaměstnavatel také nesmí zneužívat ochotu cizinců a nechávat je pracovat přesčasy, které nemají proplacené.

U pracovních pozic se rozlišuje, kdy jsou vhodné pro ženy a kdy ne, jedná se především o stavby, kde jsou fyzicky náročnější práce. Jestliže se jedná o bezpečností složky (např. Policie), není na tuto pozici cizinec přijat.

Zaměstnanecká karta a její význam?

Pracovní povolení pro cizince je vydáváno vždy na konkrétní osobu, stejně tak na konkrétní pracovní pozici. Dříve bylo zvykem žádat o zelené karty, nyní již stačí zaměstnanecká karta. Ta v sobě zahrnuje nejen žádost o povolení k zaměstnání, ale také žádost o dlouhodobý pobyt.

Je vydávána na dobu delší než 90 dnů. Maximálně však na dobu 2 let, posléze je nutné kartu prodloužit, pokud chcete pracovní pozici nadále udržet. Toto platí, pokud je vytvořena smlouva na dobu neurčitou, je-li sjednána smlouva na dobu určitou, platnost zaměstnanecké karty končí s datem pracovního poměru. 

Jak již bylo řečeno, karta je vydávána pouze na jednu pracovní pozici, není možné práci měnit, ani v rámci jednoho zaměstnavatele.

K dokladu je potřeba doložit následující:

  • platný cestovní pas,
  • pracovní smlouvu,
  • doklad o ubytování,
  • vyplněný formulář.

Tyto dokumenty jsou dokládány jako originál nebo úředně ověřená kopie, doložit také musíte ověřený překlad do českého jazyka. Ministerstvo vnitra si vyhrazuje na vyřízení žádosti 90 dnů.

Než zaměstnavatel přijme cizince do pracovního procesu, podává na Úřad práce vyplněný formulář, kde uvádí, jaké pracovní místo má volné a zda je vhodné pro cizince. Ministerstvo práce a sociálních věcí si souběžně vede vlastní evidenci, kde jsou zveřejněny všechny pracovní pozice, ke kterým se vztahuje zaměstnanecká karta.

V souvislosti se zaměstnaneckou kartou je často zaměňován pojem modrá karta. Podstata rozdílu tkví v tom, že modrá karta je vydávána pouze na kvalifikované pracovní pozice.

 

Napsat komentář