Jaký je důchod u nás a ve světě? Spokojené stáří

Hlavními prioritami dnešních důchodců je důvěra, solidarita, být stále aktivní a nezávislí na okolí. Z průzkumů vyplívá, že mladí lidé na důchod myslet nechtějí. Zdá se jim, že stáří je ještě daleko a státu moc nevěří. Většinou si neuvědomují, že i oni jednou budou staří, to je však chyba. Lidé by měli mít určitou finanční zodpovědnost a myslet na důchodový věk.

Situace v jiných zemích

Tradiční zvyklosti i nastavení zákonodárců v různých částí světa mění i pohled na spokojené stáří. Ve státech, kde lidé nejsou zvyklí na podporu od státu, si každý tvoří své úspory na důchod sám. Příkladem může být Velká Británie. Stejně je tomu i v USA, kde činí penze od státu jen naprosté minimum. I v některých zemích Evropy se klade větší důraz na soukromé úspory. Běžně se s tím setkáme v Holandsku nebo Švýcarsku. V Německu, Francii nebo Švédsku se mají důchodci opravdu dobře. Lidé v těchto zemích vlastní důchodové úspory většinou nespoří. Největší extrém nalezneme v Asii, kdy se staří lidé v důchodovém věku spoléhají výhradně na svou rodinu. Stejná situace je i v jižní Americe.

Recept na spokojené stáří?

Za stávajícím postojem Čechů stojí především nedostatečná finanční odpovědnost a inteligence. Každý by měl myslet na vlastní zabezpečení ve stáří. Mnoho důchodců se ve stáří stává nepohybliví. Co by jste dělali v takové situaci? Pomohla by vám rodina?

Základem spokojeného stáří je, aby důchodce mohl zůstat do určité míry aktivní a především samostatný. Pomoci vám v tom může i správný invalidní vozík. Vhodně vybraný invalidní vozík může výrazně ovlivnit váš zdravotní stav. Se správným invalidním vozíkem se můžete dostat na všechna místa a být co nejméně závislí na okolí.

Buďte nezávislí na okolí a zajistěte si bezstarostné stáří.

Napsat komentář