Je výroba elektřiny výhradně z obnovitelných zdrojů vůbec možná?

Martin Záklasník, E.ON Česká republika: VÝROBA ELEKTŘINY VÝHRADNĚ Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ NENÍ DO BUDOUCNA MOŽNÁ.

Rozvoj elektromobility už dávno není téma budoucnosti, ale představuje nedílnou součást dnešní doby. To však klade zásadně vyšší nároky na distribuční soustavy, jejich kapacitu a spolehlivost sítí, uvedl ve svém příspěvku na odborné konferenci TechnicDays.cz Martin Záklasník, CEO energetické společnosti E.ON Česká republika.

Zcela zásadním a klíčovým faktorem pro další rozvoj elektromobility i ukládání elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů je podle něj pokles cen baterií. Vývoj tímto směrem přispěje sice k dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů energie, výroba veškeré energie výhradně z těchto zdrojů ale nebude možná ani v budoucnosti, zdůraznil Záklasník. Nevýhodou obnovitelných zdrojů totiž je, že vyrábí elektřinu jen za příhodných přírodních podmínek, navíc s růstem počtu těchto zdrojů se snižuje jejich ziskovost. Konvenční zdroje budou tedy i nadále potřeba k vykrývání případných výpadků, podíl obnovitelných zdrojů energie na celkovém mixu však bude mít rostoucí tendenci, doplnil Záklasník.

Napsat komentář