Makulární degenerace: Dobře vidět i ve vyšším věku

Dobré vidění, dobrý zrak je podmínkou kvalitního života. Vždyť zrakem přijímáme 80 procent vjemů z okolního světa! Vidíte jako rys či dokonce jako Bystrozraký? Nedělá vám problém vidět ostře barvy, zajímavé detaily, rysy obličeje? Tato příjemná skutečnost ale  zdaleka není tak samozřejmá. Lékaři upozorňují na nebezpečí makulární degenerace, která se může projevit se zvyšujícím se věkem. Postihuje lidi po padesátce, více ženy než muže. Její rané stadium nerozeznáme bez odborného vyšetření, protože nepůsobí žádné bolesti a první příznaky tohoto nebezpečného onemocnění očí se obvykle připisují běžnému zhoršení zraku.

Jaká je podstata této věkem podmíněné makulární degenerace?  

Jde o poškození sítnice oka v jejím centru, v místě nejostřejšího vidění, kde se nachází tzv. žlutá skvrna neboli makula. Toto poškození způsobuje, že dochází k výpadkům zorného pole. Postižený člověk má zpočátku potíže při čtení, hůře rozeznává tváře, zhoršuje se  vidění za šera a za tmy, barvy se jeví méně jasné. Postupně však dochází ke ztrátě tzv. centrálního vidění, čímž se ztrácí vůbec schopnost např. číst nebo řídit auto. Nelze se divit, že mnoho pacientů následkem toho trpí depresemi.

Protože příznaky makulární degenerace postihují často nejprve jedno oko, nelze tak snadno subjektivně rozeznat, že jde o závažný problém. Během dalších let jsou pak často postiženy obě oči a zrak bývá poškozen už nenávratně. Může se i stát, že se na sítnici nově vytvářejí cévky, které ji významně poškozují a tím vidění rovněž velmi zhoršují. Tento jev zjišťují lékaři u tzv. vlhké formy makulární degenerace, která se může vyvinout z mnohem častěji se vyskytující tzv. suché formy. Je nebezpečnější tím, že probíhá  velmi rychle, i během několika týdnů. V dalších měsících se závažné poškození zraku projeví tak, že pacient vidí zprohýbané a vlnité tvary objektů, na které se dívá, což je znatelné zejména u rovných čar, např. u křížovek. Pacient postižený suchou formou makulární degenerace v pokročilém stadiu nemoci vidí už jen okraje. Nevidí například jídlo, které leží na talíři, nemůže se potěšit pohledem do tváří svých blízkých, protože nevidí střední část jejich obličeje.

Známe příčiny vzniku makulární degenerace a můžeme se jí bránit?

Příčina vzniku tak nebezpečného onemocnění, jako je věkem podmíněná makulární degenerace, není zatím zcela objasněna a jako jedna z civilizačních chorob pravděpodobně může souviset s dalšími faktory, jako je např. vysoký krevní tlak, cukrovka, ale i sluneční záření.

Nejpodstatnější je však nedostatek živin, které by měla sítnice získat z krevního oběhu, tedy kyslíku a kromě jiných působků také nedostatek luteinu, který obsahuje všechna zelenina.

Problému věkem podmíněné makulární degenerace se dlouhodobě věnují odborníci OFTEX oční kliniky v Pardubicích. Jejich unikátní pracoviště je vybaveno nejmodernějšími přístroji, které umožňují speciální vyšetření oční sítnice, sklivce i dalších chorob, jako zelený a šedý zákal a dalších. Operace očí, řeší pak nejen problémy degenerace sítnice a šedého zákalu, ale mohou vás do konce života zbavit jakýchkoli brýlí. Multifokální čočky se totiž stále zdokonalují a trifokální čočka svými výhodami daleko předčí doposud užívané bifokální čočky. Úspěšnost pomoci pacientům je velmi vysoká.

Co nám doporučují pracovníci specializovaného zařízení OFTEX oční klinika Pardubice v boji proti této záludné chorobě?

Především prevenci. V každodenním životě to znamená mít na zřeteli svůj životní styl, který jistě zahrnuje péči o vlastní zdraví. Patří sem správné stravovací návyky s každodenním hojným  množstvím zeleniny. Nepodceňujme pravidelné preventivní prohlídky u očního lékaře, zvláště nenosíme-li žádné brýle. Vyšetření počínající příznaky makulární degenerace odhalí a včasná léčba chorobu úplně zastaví nebo alespoň významně zpomalí. Pro svůj klid můžeme také sami provést jednoduchý test s Amslerovou mřížkou. Nejsme tedy vůči hrozbě věkem podmíněné makulární degenerace bezbranní a mnohé můžeme pozitivně ovlivnit.

Další informace o OFTEX oční klinice i Amslerově mřížce najdeme snadno na webové adrese www.oftex.cz.

Napsat komentář