Pavel Makovec: měnová politika ČNB je málo aktivní

 Můžete nám nastínit, jaký druh investičních příležitostí nabízí společnost Snapcore svým klientům a jaký mohou očekávat roční výnos z těchto investicí?

Naším klientům nabízíme v podstatě dva typy investičních instrumentů. Jednak jsou to tzv. dluhové instrumenty, které mají podobu finančních půjček zajištěných vlastní směnkou společnosti Snapcore nebo dluhopisů. Dluhopisy jsou obvykle nabízeny formou privátní nabídky předem známému okruhu investorů. Druhým typem je investice do našeho fondu kvalifikovaných investorů r2p Invest SICAV, kde se investor stává akcionářem fondu s právem na zisk a odkup investičních akcií. U dluhových instrumentů se výnos pohybuje na úrovni 7 % p.a., ale konkrétní výše je stanovena s ohledem na aktuální podmínky na finančních trzích. U fondu r2p Invest předpokládáme zhodnocení 7,9 % ročně a investor, který drží akcie po dobu 3 let, tento výnos nemusí danit. Takže po třech letech je čistý výnos jeho investice 23,7 %.

V předchozí odpovědi jste krátce zmínil fond kvalifikovaných investorů s názvem r2p Invest SICAV. Jaké je investiční portfolio tohoto fondu? 

současné době tvoří hlavní část portfolia fondu 95 % podíl na společnosti „Vyruchai Dengi, což je naše společnost poskytující spotřební půjčky v Ruské federaci. Objem portfolia této společnosti k 2Q 2019 činí 1,6 mld. RUB a celkem Vyruchai Dengi vydala přes 5 mld. RUB. Do fondu budou postupně vkládány i naše další společnosti, které se zabývají inkasem a odkupem pohledávek v zemích, kde společnost Snapcore podniká.

Pro jaký druh investorů jsou vaše investiční projekty primárně určeny?

Naše aktuálně nabízené investiční produkty nejsou v žádném případě vhodné pro tzv. retailové, nebo drobné investory a jsou určeny především investorům, kteří mají určité zkušenosti s investováním na kapitálovém trhu, případně se správou finančních prostředků.  U fondu kvalifikovaných investorů r2p Invest SICAV je již z jeho charakteristiky zřejmé, že je určen výhradně pro tzv. kvalifikované investory, což jsou fyzické a právnické osoby přesně definované konem o investičních společnostech a fondech. Minimální výše investice do fondu je rovněž stanovena zákonem a v současnosti je to ekvivalent 125 000 euro, tedy cca 3,25 mil. korun. U dluhových instrumentů se minimální výše investice pohybuje na úrovni 1 mil. korun.

Prozradíte nám objem finančních prostředků investovaných v letošním roce do produktů společnosti Snapcore na českém trhu? A jak vysoký zájem investorů očekáváte v roce příštím?

Celkový objem investovaných prostředků odpovídá rozsahu našich obchodních aktivit v jednotlivých zemích a potřebám rozvoje těchto aktivit. Pro letošní rok počítáme s objemem cca 750 mil. korun a pro příští rok počítáme s objemem cca 1 mld. korun.

Co si slibujete od nedávné expanze na kyperský finanční trh a jaké jsou vaše první zkušenosti s poskytováním spotřebních úvěrů v této zemi?

Kypr je svým rozsahem relativně menší trh, ale na základě naší velmi dobré znalosti tohoto trhu (nejen díky tomu, že zde pobývá hlavní akcionář společnosti Snapcore Viktor Dukučajev a jeden z našich klíčových  expertů na spotřební půjčky a leasingový byznys Roman Vavroň), jsme si vyhodnotili některé podnikatelské příležitosti na tomto trhu jako velmi zajímavé, včetně poměrně krátké doby návratnosti našich investic. Přestože je Kypr považován (z různých důvodů) za zemi s velmi rozvinutou finanční infrastrukturou, objevili jsme určité „díry“ na trhu, jak v oblasti leasingu motorových vozidel, tak především v oblasti zdravotnictví, které se dnes snažíme úspěšně zaplnit.

Poslední otázka Vás určitě potěší. Jak hodnotíte současnou měnovou politiku České národní banky a jaké kroky od ní můžeme v dohledné době očekávat?

Měnová politika České národní banky je pod značným tlakem řady často i protichůdných faktorů. Vedle výše devizových rezerv, které během intervencí proti koruně v letech 2013-2017 (nazývaných tzv. kurzovým závazkem) narostly z cca 800 mld. na téměř 3,3 bil. korun, jsou to růst inflace, nejistoty ohledně brexitu, zpomalení ekonomiky v Německu a očekávaný příchod recese, obchodní války mezi USA a Čínou, případně jinými partnery a v neposlední řadě i stále se přehřívající domácí nemovitostní trh a růst mezd spojený s nedostatkem pracovních sil. ČNB se nedaří na všechny tyto faktory adekvátně a včas reagovat a její opatření se často míjí svým účinkem. Zvyšování úrokových sazeb ČNB se prakticky neprojevuje na pohybu reálných úrokových sazeb v ekonomice, nedaří se zvládat inflaci, která se pohybuje na šestiletých maximech a snižuje hodnotu úspor a reálných důchodů obyvatelstva. Kurz koruny zaostává za prognózami ČNB a koruny v rukou zahraničních spekulantů brání výraznějšímu posílení koruny. Inflace tlačí na další zvyšování úrokových sazeb, které ale má své limity ve zvyšujícím se úrokovém diferenciálu mezi korunovými sazbami ČNB a eurovými sazbami Evropské centrální banky (ECB) a poklesem tempa ekonomického růstu. Vzhledem k aktuálnímu složení bankovní rady ČNB, která o nastavení měnové politiky rozhoduje, se dá očekávat další přešlapování na místě, spojené s očekáváním věcí příštích, bez ochoty vzít na sebe odpovědnost za jakékoliv významné rozhodnutí v oblasti provádění nezávislé měnové politiky.

 

Pavel Makovec

Přední český ekonom a finanční expert v oblasti kapitálových trhů Pavel Makovec (64) je absolventem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. V roce 1991 absolvoval přípravné studium expertů pro činnost nově obnovované Praha pražské burzy cenných papírů na London Stock Exchange (Emerging Markets Training Programme), uzavřené měsíční stáží na londýnské burze. V březnu lelošního roku byl jmenován členem dozorčí rady akciové společnosti Snapcore, která drobným investorům i velkým korporacím nabízí nelimitované zajištěné investiční příležitosti zejména na trzích východní Evropy a Asie. Snapcore je současně zřizovatelem regulovaného Fondu Kvalifikovaných Investorů s názvem R2P Invest SICAV. Ten byl založen v červenci 2018 a zabývá se vyhledáním nových zajímavých investičních příležitostí do vysoce likvidních portfolií na trhu s bankovními pohledávkami. V devadesátých letech pracoval Makovec jako ředitel divize investičního bankovnictví v České spořitelně, následně působil jako předseda představenstva ve společnosti EPIC Securities a od roku 2002 vedl tři roky pražskou pobočku Leader Investments, Inc., Arlington Heights, Illinois, USA. V letech 2005 a 2006 řídil oddělení dlouhodobého financování a treasury leteckého dopravce ČSA. V období 2008 až 2018 byl předsedou představenstva a výkonným ředitelem fondu kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE, uzavřeného investičního fondu.

Více informací na: https://snapcore.cz/

 

Napsat komentář