Přeprava nadrozměrných nákladů se řídí speciálními předpisy

Přeprava těžkých a nadrozměrných nákladů se řídí speciálními předpisy, je využíváno nákladních vozů určených pouze pro takový druh dopravy, spolupracuje se s policií a v těsné součinnosti s dopravními odborníky. V neposlední řadě je využíváno médií, televize a rozhlasu pro informovanost občanů o konkrétní trase, kudy nadrozměrný náklad přes Českou republiku pojede.

Když nelze využít železniční a lodní dopravu…

Tradiční český strojírenský a hutní průmysl produkuje mnohdy výrobky, které svými rozměry a hmotností nejsou standardní. Jejich nadrozměrná doprava po železnici nebo s využitím říční dopravy není možná a pro jejich přepravu je třeba využít silniční a dálniční cesty. Po pozemních komunikacích je přeprava nadrozměrných zásilek a přeprava nadrozměrných nákladů uskutečňována díky společnostem provozujících toto atypické dopravování s proškolenými řidiči a určenou technikou.

Faktory ovlivňující výběr vhodné přepravní trasy

Volba vhodné trasy závisí na nákladu, jeho rozměrech a hmotnosti. Váha nákladu ovlivňuje výběr vhodné trasy také vzhledem k únosnosti mostních objektů. Tento výběr může trvat i několik měsíců vzhledem k potenciálním stavbám podpěr postů a odsouhlasení průjezdu po pozemních komunikacích. Někdy je třeba demontovat dopravní značení, jež by mohla být nadrozměrným nákladem poškozena nebo by prostě překážela. Komplikované bývají i podjezdy mýtných bran, pod mosty a elektrickými rozvaděči.

Problematická místa na pozemních komunikacích

Dalším problémem pro průjezd nadrozměrných nákladů jsou okružní křižovatky. Ty sice zpříjemňují plynulý průjezd osobním a nákladním vozům, ovšem s nadrozměry se nepočítalo. Poloměry nároží křižovatek jsou pro přepravu nadrozměrných nákladů často nevyhovující, a musí se volit jiná trasa nebo v případě finanční únosnosti dochází k časově omezené demolici křižovatky. Komplikace nepřinášejí jen ostrůvky, zúžení komunikace u přechodu pro chodce, ale i pouliční osvětlení a mimoúrovňové křižovatky. Jek je vidno, před konkrétním přepravováním nadrozměru musí dopravní konzilium a vybraná specializovaná společnost vyhodnotit nejkratší a co nejméně komplikovanou trasu, po níž bude náklad převážen.

Napsat komentář