Prezident republiky vyznamenal profesora působícího na UTB

U příležitosti státního svátku 28. října udělil prezident republiky Miloš Zeman státní vyznamenání osobnosti, která je dlouhá léta spojená s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství získal ekonom a vysokoškolský pedagog prof. Milan Zelený.

Prof. Zelený se ve své práci specializuje na systémy řízení a propagaci Baťovy soustavy řízení, na multikriteriální rozhodování a produktivitu práce. Je zastáncem kapitalismu svobodného trhu a nestranického a neideologického přístupu k ekonomice. Jako vysokoškolský pedagog pracoval na řadě univerzit po celém světě. V letech 1982 – 2015 byl profesorem na Fordham University v New Yorku. Od roku 1998 působí na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati. V současné době zde školí posluchače doktorského studia a vede doktorské práce, přednáší ve výuce pro nadané studenty, přednáší v rámci celoživotního vzdělávání  na tzv. Baťově manažerské škole, podílí se na přípravě strategických záměrů UTB, zabývá se problematikou podnikatelských univerzit a aktivně publikuje. Dále hostuje na univerzitách po celém světě.

Prof. Zelenému dlouhodobě patří první příčka v žebříčku nejcitovanějších českých ekonomů. Je autorem stovek odborných publikací, esejů i populárních článků. Je také nositelem řady mezinárodních ocenění a  pravidelně bývá uváděn v prestižních publikacích Who’s Who in  America nebo Who’s Who in Science and Engineering.

Napsat komentář