Pronájem bytu Prostějov – Jaké opravy bytu musí hradit nájemce

Hledáte pronájem bytu v Prostějově, ale rádi byste nejprve zjistili, jaká je v Olomouckém kraji situace s nájemními byty? Pro nájemníky je také vhodné dopředu vědět, jak to bude s údržbou a případnými opravami pronajatého bytu. Dozvíte se, za jakých podmínek jsou hrazeny nájemcem a kdy pronajímatelem. Popíšeme, jak lze dle zákona vymezit běžné opravy a jakou maximální částku může nájemce zaplatit ročně. Zjistíte, proč je vhodné zanést ustanovení o opravách již do nájemní smlouvy.

Pronájem bytu – proč hledat bydlení v Prostějově

NÍZKÁ ÚROVEŇ NEZAMĚSTNANOSTI

V okrese Prostějov je nejnižší úroveň nezaměstnanosti v celém Olomouckém kraji.

Prostějov a Olomouc patří mezi jediná města kraje, kde počet volných míst převýšil počet zájemců evidovaných na úřadu práce.

Prostějov je díky své poloze ve středu Moravy pro zahraniční firmy velmi atraktivní. Je zde snadné napojení průmyslové zóny na dálnici, která je hned vedle.

VÝSTAVBA NOVÝCH BYTŮ

V Olomouckém kraji došlo od roku 2017 k rozsáhlé bytové výstavbě, kdy byla započata stavba více než dvou tisíc bytů. Meziroční nárůst překonal i průměrné republikové tempo.

NÍZKÉ NÁJEMNÉ

Ve většině měst České republiky nájemné rostlo, ale nebylo tomu tak v případě Olomouckého kraje. V červenci roku 2018 se průměrná cena pronájmu pohybovala kolem 12 470 Kč. O rok později byla na úrovni 12 309, což je o 1,3 % méně.

Co vše je považováno za běžné opravy bytu, které hradí nájemce

Po roce 2014, kdy vešel v platnost nový občanský zákoník, začalo platit ustanovený, že běžnou údržbu provádí a drobné opravy v bytě hradí nájemce. Pozdějším nařízeným z roku 2016 bylo vymezeno, co je za běžné opravy považováno.

Nájemce hradí běžné opravy a výměny:

  • části oken, dveří i jejich součástí – klik, zámků, kování, rolet a žaluzií;
  • žárovek, vypínačů, jističů, zásuvek, domácích telefonů, zvonků, klimatizace, ventilace, centrálního vypínače apod.;
  • vrchní části podlah, výměnu lišt a prahů;
  • uzavíracích ventilů u rozvodů plynu (výjimkou je hlavní uzávěr plynu);
  • hlásičů požáru a kouře, bytových vodoměrů teplé a studené vody, systémy vytápění;
  • úhrada prohlídky a čištění vodovodních výtoků, digestoří, mísících baterií, sprch, umyvadel, van, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, kuchyňských linek a vestavěných a přistavěných skříněk.

Do oprav hrazených nájemcem se počítají i všechny další náklady, které nepřesáhnou 1 000 Kč.

Maximální výše nákladů

Vládním předpisem je stanovena maximální výše nákladu, která zabraňuje tomu, aby pronajímatelé na nájemce přenášeli postupné opravy v zanedbaném bytě.

Součet nákladu nesmí za kalendářní rok přesáhnout 100 Kč / m2. K celkové ploše bytu se započítávají i další prostory, které nájemce výhradně využívá. Plochy, které nejsou samostatnými místnostmi, jako je terasa, balkon, garážové stání a sklep se do celkové výměry k určení maximální výše nákladů započítávají pouze z poloviny.

Nájemní smlouva

Veškerá ujednání o opravách je vhodné zanést přímo do nájemní smlouvy, abyste předcházeli případných nedorozuměním.

NA ČEM SE MOHOU NÁJEMCE S PRONAJÍMATELEM DOMLUVIT:

  • Dle zákona se mohou domluvit na omezení povinností hradit běžné úpravy.
  • Rovněž je možné sjednat, že se nájemce nebude na opravách podílet vůbec.
  • Pronajímatel nemůže po nájemci chtít širší rozsah povinností.

Tip pro Vás: Pokud se na něčem takovém domluvíte, opět trvejte na zanesení do nájemní smlouvy. Další podstatné náležitosti nájemní smlouvy.

Vládní předpis neřeší, jak je to s nábytkem, který majitel nechal v nájemním bytě pro nájemce. Je vždy vhodné spolu se smlouvou připravit i předávací protokol, ve kterém budou zmíněna veškerá zařízení, která jsou součástí bytu. Chybět by neměl ani popis stavu v době předání bytu. Součástí může být také fotodokumentace nebo video dokumentace.

Jak postupovat, pokud má danou opravu hradit pronajímatel, kterého nemůžete zastihnout

Pokud se v bytě vyskytuje vada, která by mohla zapříčinit další poškození, je nutné ji pronajímateli sdělit neprodleně. Pokud by nebyl k zastižení, musí tyto vady odstranit nájemce na své náklady. Následně se může s pronajímatelem domluvit do dočasném snížení nájemného, nebo na úhradě dlužné částky obratem.

Teď už víte, jaká je aktuální situace s nájemními byty v Prostějově a Olomouckém kraji obecně. Zjistili jste, jaké povinnosti se budou pojit s pronájmem bytu. Je ale důležité zdůraznit, že vše závisí vždy na domluvě s daným pronajímatel. Zákon nevylučuje, aby byl nájemce zbaven povinností podílet se na opravě a údržbě bytu. Pronajímatel může rozsah povinností omezit, ale nemůže je rozšířit. Je dobré, aby ujednání o údržbě bylo vždy zaneseno v nájemní smlouvě. Bude sloužit jako ochrana obou smluvních stran a předcházet tak případných nedorozuměním. Přečtěte si také, jaká jsou další pravidla spojená s údržbou a opravou nájemního bytu.

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy po Vás chtěl pronajímatel uhradit náklady, které nejsou dle zákona Vaší povinnosti? Jak jste takovou situaci řešili?

Napsat komentář