R2p invest SICAV sílí. Získává Ta Meri Group, r2p Singapore a ruskou pobočku M.B.A. Finance

Fond kvalifikovaných investorů r2p invest SICAV, který realizuje investiční projekty, posiluje svou pozici na trhu. V září došlo k významným a již delší dobu plánovaným akvizicím. Majetek společnosti se rozšířil o českou Ta Meri Group a.s., asijskou r2p Singapore a ruskou pobočku M.B.A. Finance.

Díky vložení společností do fondu dochází k posílení fondového kapitálu připadajícího na výkonnostní investiční akcie. Dosavadní jmění 156,6 milionů korun se tak zvedlo o dalších více než 100 milionů korun. Hodnota vlastního kapitálu zakladatele ve výkonnostních akciích fondu tak v současnosti převyšuje 260 milionů korun.

Zvýšený fondový kapitál zajišťuje držitelům prioritních a dividendových investičních akcií lepší krytí očekávaných výnosů. V případě poklesu výkonnosti fondu jsou totiž kryty fondovým kapitálem připadajícím na výkonnostní investiční akcie, jejichž držiteli jsou zakladatelé.

Navýšením majetku ve výkonnostních akciích garantujeme externím akcionářům, respektive držitelům prioritních akcií, minimální slíbené zhodnocení 7,4 % p.a. Právě v těchto dobách poklesu výkonnosti ekonomiky, kdy se očekává snížení výnosů u některých typů fondů a investic všeobecně, nabízíme našim investorům klidné spaní“ vysvětluje Petr Žáček, zakladatel fondu r2p invest SICAV.

Fond kvalifikovaných investorů r2p invest SICAV byl zřízen v roce 2018 společností Snapcore a.s. Obhospodařovatelem a administrátorem fondu je AVANT investiční společnost, a.s.. Investiční strategie spočívá v dosažení maximálního zhodnocení finančních prostředků investorů, tedy akcionářů fondu s přímými i nepřímými investicemi do úvěrů a pohledávek. Svou pozornost fond zaměřuje na rostoucí trhy a to především Rusko, jihovýchodní Asii a střední Evropu.

Ta Meri Group as se pohybuje na trhu finančních produktů a to hlavně v automotive. Jako jedna z mála společností na Kypru nabízí pomocí své dcery Ta Meri Finance Private LTD zpětný leasing vozidel a to zejména v segmentu luxusních vozů. K 1.9. 2020 evidovala firma 160 financovaných automobilů od začátku roku 2020. 

Akvizicí r2p Singapore se fond r2p invest SICAV dostává hlouběji na rostoucí trhy pohledávek v Rusku, Asii, ale zároveň už i ve střední Evropě. V současné době má ve správě 108 milionů Euro. Díky investování pomocí fondu r2p invest SICAV nabízí společnost vysoká zhodnocení investic. 

M.B.A. Finance funguje na ruském trhu již 11 let a za tu dobu si vydobyla prvenství co se správy a vymáhání pohledávek týče. Ve správě má 3 miliony unikátních případů, což je přibližně 175 miliard ruských rublů (přes 52 miliard korun) a pracuje pro všechny velké státní banky v Rusku.

Napsat komentář