19. ENERGETICKÝ KONGRES ČR

Transformace energetiky III … a co na to česká energetika?

Dubnový, v pořadí již 19. Energetický kongres ČR přinesl již tradičně pohled nejrůznějších odborníků nejen na aktuální vývoj ve světové a evropské energetice, ale pokoušel se současně odpovědět také na otázky týkající se globální transformace celého odvětví energetiky.

Martin Záklasník, šéf české energetické společnosti E.ON, vystoupil na odborné konferenci s příspěvkem na téma Velkokapacitní systém pro ukládání energie v Mydlovarech. Společnost E.ON dlouhodobě usiluje o zavádění inovativních technologií do prostředí české energetiky. Jedním z nejvíce diskutovaných témat dneška jsou bateriové systémy pro akumulaci elektřiny a služby, které pro stávající trh s elektřinou nabízejí. Společnost E.ON Česká republika vybudovala velkokapacitní bateriové úložiště v Mydlovarech a nabízí své reálné zkušenosti s provozem této technologie. Cílem je, aby byly systémy pro akumulaci elektřiny jasně ukotveny v české legislativě, a aby měli jejich investoři rovné podmínky pro poskytování služeb z těchto zařízení dalším účastníkům trhu.

Kapacita bateriové úložiště dokáže pokrýt denní spotřebu asi stovky rodinných domů. Záštitu nad 19. energetickým kongresem ČR v Praze převzaly Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí.

Napsat komentář