Business intelligence v novém tisíciletí

Ekonomické analýzy, rozbory finančních ukazatelů, sledování prodeje a bonity firmy, porovnávání plánovaných ukazatelů se skutečností, to vše dnes zvládá tzv. business intelligence. Její nástroje se navíc svojí funkčností, jednoduchostí a cenovou dostupností přibližují mnohem širšímu spektru uživatelů, než tomu bylo ještě v nedávné minulosti.

Business intelligence má v současném obchodním světě přímo nepostradatelné místo. Obchodníkům v podstatě pomáhá chápat obchodní souvislosti. Za tímto účelem sbírá informace, jež následně integruje, analyzuje, ale i náležitě interpretuje a v neposlední řadě prezentuje. Vezměme si jen, kdyby tyto úkony měla vykonávat lidská síla, kolik zaměstnanců by si zmíněné úkony asi tak vyžádaly. Nebylo by jich málo. Business intelligence tak jednoznačně šetří i obchodníkovým kapitálem.

Chybovat je lidské, ale…

Pojem Business intelligence, který je v obchodním světě znám pod zkratkou BI a v překladu do češtiny znamená obchodní inteligence, je znám od roku 1958 a jejím cílem je podpora lepších obchodních rozhodování. To totiž nebývá vždy jednoznačné a přímočaré. A chyby nikdo nedělá rád. Businness inteligence nás zkrátka učí, jak se jich vyvarovat. Nebo jejich výskyt alespoň minimalizovat.

Aplikace Businness intelligence

Základem jsou tzv. aplikace Business intelligence, jež většinou za obchodním účelem zpracovávají data z prodeje či výroby. Tyto chytré aplikace toho dokážou opravdu hodně. Informace nejenom shromažďují, ale také je podávat. Samotná aplikace se tak může stát informačním zdrojem. K tomu většinou využívají již nashromážděných dat z tzv. datového skladu, datového tržiště či přímo z provozního systému.

Obraťte se na profíky

Jedním z lídrů na trhu s Business intelligencí je bezesporu společnost Solitea Businness Solution s.r.o. Jedno z hesel společnosti mimo jiné je, že Business inteligence není jen pro vyvolené. Tak tomu totiž ještě donedávna bylo. Dnes ale profíci ze společnosti Solitea najdou řešení pro několikačlenné týmy stejně jako velké společnosti.

Maximální pokrytí

Troufnou si tak jak na moduly pro celní režimy, výpočet cla a daní, systémy pro vedení správních řízení ve veřejné správě, vyřizování elektronických spisů i aplikace pro zajištění dodržování legislativních postupů. Zabývají se však i elektronizací zdravotnictví, systémy pro zdravotní pojišťovny stejně ale jako i softwarovými řešeními pro menší firmy a podnikatele zaměřené třeba na zlepšení týmové spolupráce a komunikace se zákazníky. Portfolio společnosti je opravdu široké a doslova napříč obory.

Osvědčené praktiky

A to s sebou přináší další přednosti, z nichž přímo k nezaplacení jsou zkušenosti. Čím větší nabídka služeb a delší působení na trhu, tím samozřejmě větší a bohatší zkušenosti, ze kterých je možné čerpat při řešení dalších problémů a navrhování dalších řešení. A v Solitea Businness Solutions se nezdráhají s vámi o ně podělit.

Maximální přizpůsobení

Nemáte stoprocentní důvěru v úložiště typu cloud? Nevadí. Řešení Solitea Businness Solutions totiž fungují zcela jistě bude fungovat hybridně, či tzv. on-premise, tedy na vašem firemním softwaru. Buďme ale konkrétní a pojďme si projít, jakou podobu řešení od Business Solitea Solutions mohou mít.

Monitoring

V reálném čase budete moci sledovat reálné ukazatele, ať již zaměřené na výkon či cokoliv jiného v oblastech, které jsou pro vás klíčové. Vše tak budete mít pod dokonalou kontrolou.

Benchmarking

Nashromážděné informace pak systém vyhodnotí, zanalyzuje a porovná, ať již s konkurencí či s vašimi dosavadními výsledky. Slabší tak mají možnost se inspirovat od silnějších, což je vždy přínosné, nemyslíte?

Alerting

Vždy je na místě mít se na pozoru. A pohlídat si, co je skutečně důležité. To vám umožní nastavení automatických upozornění, se kterými si budete moc být jisti, že již nic důležitého nepromeškáte.

Forecasting

A v neposlední řadě budete schopni předpovídat svůj budoucí vývoj. K tomu nebudete muset umět věštit z křišťálové koule, jen bude stačit umět číst z vašich historických dat. Ta totiž nelžou. Naopak z nich budete moci vyčíst, jak se vám povede (či nepovede) v budoucnosti.

Microsoft Power BI

Umělá inteligence by samozřejmě nebyla možná bez moderního softwarového zázemí. Jedním z nejmodernějších BI softwarů současnosti je bezpochyby Microsoft Power BI, který umožňuje napojení na bohatou škálu zdrojů dat. Díky intuitivnímu ovládání jej navíc bez obav mohou používat i samotní byznys uživatelé.

Špičky na softwarovém poli

Pro tvorbu datových skladů slouží Microsoft SQL Server, monitoring v reálném čase pak umožňuje Microsoft Azure Stream Analytics a prediktivní analýzy vytváří navýsost inteligentní Microsoft Azure Stream Machine Learning. Vše to jsou absolutní špičky na softwarovém poli.

Zakázkový vývoj

Máte specifické potřeby, jimž nevyhovují možnosti typových softwarových produktů? Nebo jen nechcete dělat kompromisy či měnit zavedenou výrobu? Pak by v hledáčku vašeho zájmu měl být tzv. zakázkový vývoj.

Výhody zakázkového vývoje

Výhod zakázkového vývoje je hned několik. Především ušetříte. Nejenže zaplatíte jen za to, co budete skutečně využívat, ale své nové IT řešení budete mít od začátku pod maximální kontrolou. A v rámci Proof of Concept si jej budete moci na tzv. prototypu navrženého řešení vyzkoušet.

Podnikové systémy

Rádi byste zkrátili reakční dobu vaší firmy? K tomu zvýšili úroveň vámi nabízených služeb, a dokonce zároveň snížili náklady? To vše je možné s nejmodernější ERP platformou. Vše, co k tomu potřebujete, vám nabízejí tzv. podnikové systémy.

Důvěra a součinnost

Podnikový systém v Solitea Businness Solutions samozřejmě přizpůsobí jakýmkoliv procesům. A k jeho nasazení dochází postupně stejně jako puzzle do skládačky. Základem úspěchu je spolupráce mezi zákazníkem a vykonavatelem postavená na důvěře a součinnosti.

Napsat komentář