Dernisáž výstavy, věnované Miloši Stehlíkovi, se setkala s velkým zájmem

V konferenčním sále Moravské zemské knihovny se konala slavnostní dernisáž výstavy z cyklu Oči Brna – Miloš Stehlík. Milovník krásna. Kurátorka výstavy představila osobnost Miloše Stehlíka, významného historika umění, jednoho z předních pracovníků památkové péče na Moravě, ale zároveň i pedagoga, sběratele, mecenáše a básníka, a přiblížila výstavu Miloš Stehlík.
Milovník krásna, jež rozebírá všechny uvedené oblasti, kterým se prof. Miloš Stehlík celoživotně věnuje. Také byl uveden nedávno vydaný stejnojmenný doprovodný výstavní katalog. Součástí oficiální části programu byla autorská recitace básní Miloše Stehlíka ze sbírek O životě, lásce a smrti, Šero v úsvitu a Zářné marno a krátká přednáška o tom, jak lze chápat umělecké dílo.Dernisáž hudebně doprovodilo Graffovo kvarteto 1. a 4. větou smyčcového kvartetu č. 1 Z podnětu L. N. Tostého Kreutzerovy sonáty Leoše Janáčka a výběrem ze suity pro smyčcové kvarteto I secreti desiderii del cacciatore Miloše Štědroně.

Na dernisáž se přišlo podívat na 150 návštěvníků z řad široké veřejnosti, ale také současných i bývalých studentů prof. Miloše Stehlíka, kterých se sešly celé ročníky.

Miloš Stehlík se narodil v Brně 14. listopadu 1923, v letech 1945–1949 studoval dějiny umění a klasickou archeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 1949 získal titul PhDr., roku 1990 se habilitoval a o tři roky později byl jmenován profesorem dějin umění. Od konce svých studií je nepřetržitě zaměstnán jako pracovník památkové péče, podílel se na záchraně a opravách mnoha moravských památek. Od roku 1956 přednáší na Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity o sochařství a památkové péči. Je autorem řady odborných článků a publikací.

Dalším objektem Stehlíkova celoživotního zájmu je krásná kniha, kniha zajímavá ilustracemi, typografií nebo vazbou. Bibliofilie profesor Stehlík jednak sbírá, jednak bibliofilsky vydal řadu sbírek svých veršů.

Napsat komentář