Docházkový systém pro předškolní děti startuje. Nezapomeňte na dotaci

Mohlo by se zdát, že další zákonné ustanovení bude vážnou komplikací pro jeho uživatele a provozovatele. Není třeba se obávat – docházkový systém, který elektronicky eviduje docházku dětí v předškolním zařízení, je sice ustanoven zákonem, ale na jeho pořízení, instalaci a užívání se poskytují dotace. O tyto státní příspěvky lze požádat i zpětně. Většina provozovatelů mateřských školek ví, oč se jedná, ovšem možná se neorientuje ve výhodách, které systém přináší. Zákonnou povinností provozovatele předškolního zařízení je evidovat elektronicky docházku a absenci svěřených dětí ve školce. Ředitel školky si nechá certifikovanou firmou docházkový systém nainstalovat a zároveň proškolit příslušné pracovníky pro jeho bezchybné užívání a celkové fungování.

Evidence docházky byla vždy v „papírové“ formě, ale elektronická je jednodušší

Možná se některým pedagogům zdá být elektronická evidence docházky zbytečná. K narůstajícímu množství předpisů, zákazů a hygienických ustanovení přibylo další. S evidencí docházky v počítačové formě však nastane úleva. Ušetří se čas a odvrátí možné přešlapy pedagogického sboru, který má mnohdy na starosti jiné věci než byrokratické a administrativní postupy. Svěřené děti si s příchodem do školky pouze „pípnou“ čipem a jsou automaticky zaznamenány v docházce.

Elektronická evidence nic nestojí – poskytují se na ni příspěvky

Elektronická evidence docházky je sice novem, jemuž se musejí přizpůsobit i méně gramotní zaměstnanci a pedagogové, ovšem ve výsledku přináší všem úlevu. Dětem přinese zajímavost v podobě čipu, naučí je zodpovědnosti (jež vede k pozdějšímu nošení klíčů), rodičům odebere povinnost zapisování se do papírové docházkové knihy a pedagogům ušetří spoustu drahocenného času.

Napsat komentář