Dokumentace BOZP: Umíte s ní pracovat?

Dostali jste na starost zpracování dokumentace BOZP a PO, ale netušíte, co všechno zahrnuje a jak se k ní postavit? Jde o komplexní a často velmi náročnou činnost, kterou by měl vykonávat člověk s patřičnou kvalifikací. Základní informace najdete v tomto článku.

Co je podstatou dokumentace BOZP?

Dokumentace BOZP je soubor dokumentů souvisejících s prevencí rizik při práci. Často je provázána s dokumentací PO, musí vycházet ze specifik dané organizace a je povinná pro všechny společnosti mající zaměstnance.

Skládá se z několika dílčích částí, mezi které patří kniha BOZP, kategorizace prací, registr rizik, předpis pro OOPP, požární kniha, požární řád a další dokumenty.

Osoba, která má za BOZP odpovědnost (vedoucí zaměstnanec nebo specialista na danou problematiku), se musí v dokumentaci orientovat a dohlížet na dodržování zásad a opatření v praxi.

Vedení dokumentace BOZP je nekončící proces. Musí se průběžně aktualizovat, aby byla vždy souladu se specifiky firmy. Nejde však pouze o změny v systému řízení společnosti, ale také o ty legislativní, ke kterým dochází v průběhu roku. Většinou jde o změny rozsahu rizik při práci, takže je nezbytná aktualizace registru rizik.

Příliš komplikované? Obraťte se na odborníky

Pokud se v množství povinností ztrácíte a nechcete se dopustit zbytečných chyb, obraťte se na specialisty z firmy PREVENT s.r.o. Společnost je na trhu 22 let, ročně proškolí přes 350 tisíc zaměstnanců a spolupracuje s ní více než 3 tisíce klientů.

Odborníci na bezpečnost práce zajišťují komplexní správu agend BOZP a PO, pracovnělékařské prohlídky i školení zaměstnanců formou e-learningu. Nedílnou součástí portfolia služeb je také zpracování dokumentace BOZP a PO dle platného zákoníku práce a dalších předpisů.

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více? Pokračujte na www.prevent.cz.

Napsat komentář