Evropská komise vyhlašuje seznam priorit v oblasti ochrany spotřebitele

Ochrana před nekalými obchodními praktikami, právo na jasné uvedení ceny výrobku nebo právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. To jsou jenom některé z výdobytků spotřebitelské politiky EU.

V souvislosti s digitalizací prostředí spotřebitelů a s rostoucím počtem společností působících ve více členských státech však pokulhává vymahatelnost spotřebitelských práv napříč EU. Evropská komise proto přistupuje k rozsáhlé revizi evropského spotřebitelského práva, aby nedostatečnou ochranu zlepšila.

„Jako spotřebitelská organizace obecně vítáme kroky Evropské komise vedoucí k vyšší ochraně spotřebitele, neboť již dlouho upozorňujeme na chybějící úpravu zejména v případě hromadných žalob a dvojí kvality výrobků,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest. Evropská komise se v Novém údělu zaměřuje kromě dvou uvedených oblastí na další čtyři problematické oblasti, a sice na nedostatečné sankce v případě porušení práv spotřebitelů, na náhradu škody v případě porušení zákazu nekalých obchodních praktik, na práva spotřebitelů při nákupech online a na právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů.

Právě hromadné žaloby se v poslední době v souvislosti s nedávným projednáním věcného záměru zákona vládou těší velké pozornosti. Evropská komise navrhuje, aby hromadné řešení nároku na náhradu škody bylo provázáno se soudním řízením o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů. „Snahu o zavedení možnosti domoci se náhrady škody v případech, které mají dopad na velké množství spotřebitelů, vnímáme pozitivně,“ uvádí Zelený, ale dodává: „V souladu s postojem Evropské spotřebitelské organizace BEUC bychom uvítali, aby spotřebitelé měli jednodušší přístup k prostředku pro hromadnou náhradu škody. Pro spotřebitele by bylo jednoznačně výhodnější zavedení samostatné procedury pro hromadné žaloby. Například žaloba podaná dTestem na operátora O2 v roce 2016 totiž ukázala, že žádat po soudu, aby nějaké společnosti zakázal uplatňovat protiprávní jednání vůči spotřebitelům, může být zdlouhavé a bezvýsledné.“

Rozdílnou kvalitu podobně vypadajícího zboží v členských státech EU hodlá Evropská komise zařadit mezi nekalé obchodní praktiky. V případě dvojí kvality spotřebního zboží, především pak potravin, navrhuje Komise, aby dozorové orgány členského státu posuzovaly klamání o kvalitě tak, že mimo jiné vezmou do úvahy, jakou kvalitu mají stejně označené výrobky uváděné na trh v jiných členských státech. „Testování kvality potravin a spotřebního zboží se v dTestu věnujeme už 25 let, na webové stránce www.dvojikvalita.cz zveřejňujeme výsledky srovnání kvality vybraných výrobků na českém a západoevropském trhu a vývoj v této oblasti,“ poznamenává Lukáš Zelený.

Ohledně práva na odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu ve lhůtě 14 dnů Komise navrhuje, aby spotřebitel ztratil právo na odstoupení, pokud obchodník po prohlídce vráceného zboží zjistí, že bylo užíváno více, než bylo zapotřebí k jeho odzkoušení. „Zde se opět shodneme s Evropskou spotřebitelskou organizací BEUC na tom, že Komise nemíří zcela přesně. Popsaná změna by podle nás vedla spíše k oslabení pozice spotřebitelů, než naopak,“ vysvětluje Zelený a dodává: „V souvislosti s návrhy v programových prioritách Komise je nutné si uvědomit, že proces jejich převádění do praxe bude nějakou dobu trvat. Nejprve musí Komise přichystat návrhy právních předpisů, které potom projednává Evropský parlament, Rada EU a další aktéři, což může zabrat několik let.“

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Napsat komentář