HR Meeting 2019: MARTIN ZÁKLASNÍK ŘÍDÍ FIRMU DRZE!

Martin Záklasník ze společnosti E.ON Česká republika má rád zkratky a memotechnické pomůcky. I proto svoji strategii při nastavování firemní kultury v E.ONu shrnuje do dvou slov: DRZE a OSN. Protože, jak říká, když věci zjednodušíte, lidé je lépe pochopí. V tomto duchu se nesl také jeho, jak jinak než velmi přátelský a emotovní, projev na letošní odborné konferenci HR Meeting 2019. A jen tak mimochodem, víte co znamená řídit firmu DRZE? Jsou to vlastně počáteční písměna slov Důvěra, Ratio, Ztotožnění se a Emoce. Když se vám to povede docílit u vašich zaměstnanců, máte téměř vyhráno.

Martin Záklasník, E.ON

Na místo předsedy představenstva a jednatele E.ON Česká republika nastoupil na konci roku 2016. Do této energetické firmy nastoupil z pozice viceprezidenta B2B marketingu a prodeje top zákazníkům společnosti T‑Mobile, předtím působil také ve společnosti T‑Systems. Jedním z jeho hlavních úkolů v nové pozici je pokračovat v započaté změně firemní kultury a přizpůsobit fungování firmy podmínkám na trhu s energiemi v 21. století. Je vyznavačem otevřeného a nehierarchického způsobu řízení lidí, který sám pro sebe nazývá zkratkou OSN.

Napsat komentář