I létání si lze okořenit. Naučte se akrobatickým kouskům při pilotování letounu

Pokud již vlastníte některý z průkazů opravňující pilotování letounu, ať už jako profesionál nebo pouze volnočasově, možná vás napadlo rozšířit si svoji kvalifikaci. Například akrobacie na letounech je poměrně značným „okořeněním“ běžného létání. Pro získání této kvalifikace však musíte vlastnit minimálně průkaz s označením PPL (A). Ten obdrží všichni, kdo prošli výcvikem na soukromého pilota letounu. Dále je důležité mít nalétáno alespoň 40 hodin v pozici velitele letadla.

Co výcvik obnáší?

S průkazem PPL (A) a zmíněným počtem nalétaných hodin vám musí být také 18 let a zdravotní způsobilost musí být druhé třídy. Zdravotní způsobilost 2. třídy je označením speciální zdravotní způsobilosti pro soukromé piloty. Tu mohou udělovat například letečtí lékaři jmenovaní Úřadem pro civilní letectví.

Letecká škola staví své kurzy různě. Běžně se v nich můžete naučit základní akrobatické obraty (například přemet, výkrut, souvrat a další). Kromě toho můžete letoun vyvést z obvyklých poloh. Předpisy stanovují, že pro získání tohoto rozšíření průkazu je potřeba odlétat alespoň 5 hodin. Letecká škola navíc povětšinou klade důraz mnohem více na praxi, která je závislá na konkrétní dohodě s instruktorem. Pět hodin je však většinou minimum, pod které nejde pro získání kvalifikace klesnout.

Je také potřeba splnit některé znalostní požadavky. Letecká škola běžně poskytuje teoretickou průpravu v oblastech jako je aerodynamika a mechanika letu při akrobatických obratech, vliv přetížení na lidský organismus, řešení mimořádných případů za letu nebo použití padáku v nouzi.

Napsat komentář