Kurzy první pomoci vyřeší firma nejlépe online

Podle zákoníku práce, konkrétně § 103 zákona 262/2006 Sb., je jednou z povinností zaměstnavatele zajistit všem svým zaměstnancům kurzy první pomoci. Jak? V roce 2021 je volba naprosto jednoznačná – zaměstnance nejsnáze vyškolíte online.

Spousta firem vnímá školení zaměstnanců v oblasti první pomoci jako další nutnou a zbytečnou formalitu. Není tomu tak. I v kanceláři může dojít k vážnému zranění, natož pak někde ve výrobě. To, zda budou zaměstnanci vědět, jak poskytnout první pomoc, v těchto situacích zachraňuje životy.

Zařiďte zaměstnancům kurzy první pomoci online

Jak organizovat školení? Koho oslovit? Kde sehnat školitele? Podle zákona by měl kurzy první pomoci zaměstnavatel zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Málokdo však tuší, co tohle v praxi znamená a na koho se obrátit. Ušetřete si starosti a zařizování, zaplaťte raději online školení.

Vynikající online školení první pomoci najdete na školicí platformě INSTRUCTOR od české firmy PREVENT. Ta se snaží českým podnikatelům usnadňovat zákonné požadavky, na své vzdělávací platformě zajišťuje nejen zákonem požadovaná školení (například i BOZP a PO), ale také celou řadu dalších.

Kurz první pomoci připravený profesionály

Platforma (LMS) INSTRUCTOR nabízí kurzy první pomoci garantované poskytovatelem pracovnělékařských služeb PREVENT Medical Care. V rámci kurzu jsou zaměstnanci seznámeni s laickými postupy první pomoci v úrazových a jiných rizikových stavech. Kurzy jsou interaktivní, uživatelé si sami vyzkouší řešení modelových situací.

Kurzy na platformě INSTRUCTOR nefungují pouze na principu čtení nudné teorie. Informace jsou předávané na praktických příkladech. Uživatel se musí průběžně zapojovat a prokazovat své znalosti. Kurzy jsou ilustrované, zpracované opravdu atraktivně a zaměstnance baví.

Atraktivní je i časová flexibilita. Každý zaměstnanec může kurz absolvovat v takový den a hodinu, kdy se mu to hodí. Problém není ani home office, kurz lze absolvovat z jakéhokoliv místa s připojením k internetu. Není nutné všechny zaměstnance svolávat najednou.

Opravdu stačí online kurz první pomoci?

Na teoretické znalosti je více než vhodný. E-learning ale samozřejmě nedokáže nahradit osobní zkušenost. Jedna věc je vědět, jak se provádí umělé dýchání a masáž srdce, druhá věc je vyzkoušet si vše na vlastní kůži. Nejvhodnější tedy je, pokud po online kurzu, v němž se zaměstnanci dozví patřičnou teorii, následuje ještě praktická ukázka. Ta už může být poměrně rychlá, může probíhat po vícero skupinkách, aby si každý zaměstnanec vyzkoušel první pomoc prakticky.

Konečnou podobu školení první pomoci je samozřejmě třeba přizpůsobit i druhu činnosti, rizikům vyskytujícím se na pracovišti a velikosti pracoviště. Školení by se mělo obvykle opakovat každé dva roky.

Napsat komentář