MPSV se ohrazuje proti zavádějícím tvrzením o IT systémech resortu

Ministerstvo práce a sociálních věcí se zásadně ohrazuje proti zavádějícím a zjednodušujícím tvrzením týkajících se veřejných zakázek v oblasti informačních a komunikačních technologií, která se objevila v článku – Nekončící trable s IT systémy na MPSV pokračují, EKIS bude nejdříve za půl roku (Ekonomický deník, 14. 11. a následně 16. 11.).

„Jsme jedno z mála ministerstev, které vyhlašuje otevřená výběrová řízení, snaží se dostat ze závislosti na dodavatelích a hlavně docílit potřebné ochrany dat našich klientů. Naším cílem je dostat pod kontrolu ministerstva a tedy i státu infrastrukturu, data, provoz i rozvoj nejdůležitějších systémů a aplikací. Celkem ministerstvo v oblasti IT služeb vyhlásilo 38 veřejných zakázek, z nichž je u 33 uzavřena smlouva, u zbývajících probíhá proces hodnocení. To se samozřejmě některým dodavatelům nelíbí,“ řekla ministryně Michaela Marksová. „Je smutné, že se do závislosti na dodavatelích dostávají i někteří politici,“ dodala Marksová.

Na začátku roku 2014 bylo bez řádně uzavřených smluv na ministerstvu šest IT služeb, u dalších třiceti končil smluvní vztah na provoz nebo rozvoj v roce 2014 nebo k lednu 2015. Ministerstvo se vypořádalo se situací velmi rychle, na konci roku 2014 byl provoz a rozvoj všech systémů zajištěn, vyhlásilo se sedm nejdůležitějších veřejných zakázek a připravovala se nová strategie Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Od té doby se informační systémy ministerstva rozšířily o další resortní řešení například elektronické spisové služby, o budování ekonomického informačního systému, který zahrnuje personální modul, bez něhož by například nebylo možné plnit všechny úkony spojené se státní službou.

Projekt „Provozní integrované prostředí“ je v provozu, projekt „Integrovaná podpůrná a provozní data“ se nasazuje průběžně, v projektu informačního systému „IS ZAM“ na výplatu dávek zaměstnanosti probíhá ověřovací provoz na vybraných Úřadech práce a bude uveden do plného provozu k 1. 7. 2018. Projekt na informační systém „IS DAV“ MPSV v listopadu 2017 ukončilo.

Společnost Oksystem nedodržela smluvní závazky a neposkytla přiměřenou jistotu, že termíny dodrží, proto MPSV odstoupilo od smlouvy. Další projekty, např. „Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV“ nebo projekt „Podpora HW a SW pro potřeby datových center a záložních a detašovaných pracovišť“, jsou plně realizovány. „Naší dlouhodobou prioritou je pečlivé připravení informačních systémů. Případné selhání některých z těchto systémů by mělo fatální dopad na základní funkce veřejné správy. Správné načasování termínu spuštění s ohledem na odladění finálních systémů je tak v dlouhodobém měříku jediným správným řešením,“ doplnil I. náměstek ministryně pro řízení sekce ICT Robert Baxa.

Selhávající systémy by ekonomicky mnohonásobně převýšily ztráty vzniklé pozdějším spuštěním do provozu. MPSV se dále ohrazuje vůči spekulativnímu tvrzení Ekonomického deníku, že dodavatelskou firmu zarazila rozsáhlost ekonomického systému a skutečnost, že projekt počítá i s nasazením na Úřad práce ČR. V rámci zadávacího řízení byla dodavatelům známa povaha veřejné zakázky, provozovaného ekonomického systému a skutečnost, že se má stát postupně systémem rezortním. MPSV ostatně neobdrželo vůči zadávacím podmínkám žádné námitky. Je podnikatelským rizikem a rozhodnutím dodavatelů, zda náležitě zhodnotí rozsah projektu a své možnosti.

Napsat komentář