Přehlídka technických dovedností na festivalu pro děti a mládež

 V budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo krajské kolo 2. ročníku Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež. Celkem 48 žáků a studentů základních a středních škol se snažilo představit a obhájit své projekty v kategorii Junior a Středoškolák.
Nominaci k účasti na krátkodobé zahraniční stáži ve Francii získalo 11 autorů v kategorii Středoškolák a 20 autorů v kategorii Junior. Do celorepublikového finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 2018 byly nominovány čtyři projekty.„Liberecký kraj se snaží podporovat projekty zaměřené na rozvoj tvořivosti a technického vzdělávání žáků, neboť praxe stále více ukazuje na nedostatek odborníků v technických oborech. Právě tato soutěž pomáhá studentům rozvíjet své dovednosti a především posílit jejich zájem o technické vzdělávání. Poděkování tak patří nejen organizátorům, ale i pedagogům a ostatním zástupcům škol za jejich aktivitu a práci s žáky při přípravě projektů,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Tip redakce: pro vizualizaci projektů jsou nejlepší 3D a 2D cad programy.

Celkem 26 žáků ze čtyř základních škol a střediska pro volný čas dětí a mládeže prezentovalo 12 projektů v kategorii Junior. Dalších 18 projektů pak představilo 22 studentů z pěti středních škol v kategorii Středoškolák. Témata byla různá: např. Lety do vesmíru, Stavba trikoptéry, Dynamika lidského oka, 5-osé obrábění průmyslovým robotem, 3D tisk, ale třeba i Péče o psa s diabetem.

Hodnocení projektů se ujali odborníci z praxe, zástupci Nadace Jablotron, IQLandia, Denso, KHK Liberec, DDM Vikýř Jablonec nad Nisou a středních odborných škol. Komise hodnotila především obsahovou kvalitu projektu, zpracování posteru, ale rovněž prezentační dovednosti a návaznost projektu na další aktivity.

Na základě rozhodnutí odborné komise byly do celorepublikového finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 2018 nominovány celkem čtyři práce:

  • „Stavba trikoptéry 2“, autor Jan Plachý ze Střední průmyslové školy v České Lípě
  • „3D tisk“, autor Marek Plch rovněž ze SPŠ v České Lípě
  • „Bezdrátové nabíjení elektromobilu“, autor Jiří Kočí, SPŠ SE a VOŠ Liberec, práce vznikla ve spolupráci se SPŠ technickou v Jablonci nad Nisou
  • „Plně automatizované, programovatelné, inkubační zařízení“, autor Jiří Hanzl ze Střední školy a Mateřské školy, Na Bojišti, Liberec

Cílem soutěže je motivovat talentované žáky základních a středních škol k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů. Soutěž realizuje Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. ve spolupráci s Libereckým krajem a Nadací JABLOTRON, a to v rámci projektu Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Libereckém kraji. Festival je podporován také Krajskou hospodářskou komorou Liberec, která se podílí především na spojení teorie s praxí zapojením zaměstnavatelů do hodnocení projektů mladých autorů. Festival probíhá také v Pardubickém kraji.

Napsat komentář