Zdravotní pojištění cizinců v ČR

Povinnost platit zdravotní pojištění je pro každého jedince, který se nachází v České republice. Týká se tedy jak občanů České republiky, tak i cizinců, kteří mají na území ČR trvalé bydliště, ale také cizinců, kteří zde jen pobývají za účelem práce.

Pro každého cizince, který jede do ČR za prací je pojištění nezbytnou součástí pro získání víza. V případě nějakých zdravotních potíží nebo úrazu jsou tímto pojištěním hrazeny všechny finanční výlohy.

Jak se dělí zdravotní pojištění

V České republice existují dva druhy zdravotního pojištění, přičemž každé má své vlastní příznivce.

Veřejné zdravotní pojištění

Toto pojištění je převážně pro jedince, kteří mají v ČR trvalé bydliště. Je však také určeno pro cizince s dlouhodobým vízem nebo dlouhodobým pobytem nebo pro cizince, kteří sice nemají v ČR trvalé bydliště, ale jsou zaměstnanci podnikatele, který má sídlo v ČR. Pro všechny tyto osoby je pojištění zákonem povinné.

Komerční zdravotní pojištění

Komerční pojištění je také známé jako smluvní, týká se jedinců, kteří mají také dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt, avšak nejsou zaměstnanci ve společnosti se sídlem v ČR. Zároveň je také zaměřeno na cizince s pouhým přechodným pobytem jakéhokoli rodinného příslušníka občana EU.

Komerční pojištění lze ještě rozdělit:

  • Základní zdravotní pojištění – jedná se zdravotní péči pro cizince na dobu maximálně 3 měsíce.
  • Komplexní zdravotní pojištění cizinců PLUS – toto pojištění zase kryje zdravotní péči nad 90 dní a odpovídá platné legislativě, která je stanovena pro cizince. Jsou placeny výlohy podobné veřejnému zdravotnímu pojištění.
  • Komplexní zdravotní pojištění EXCLUSIVE – pojištění se sjednává taktéž nad 90 dní pobytu přibližně do 3 let. Výhodou tohoto pojištění je, že se dostane na úroveň veřejného zdravotního pojištění, takže nekryje pouze příležitostní zdravotní výlohy, ale také očkování, preventivní prohlídky a v případě ženy i dohled v době těhotenství a při porodu.

Doklad o zaplacení zdravotního pojištění se musí dokládat při každém úředním jednání o vízu nebo prodloužení pobytu.

Cena zdravotního pojištění cizinců

Každé zdravotní pojištění pro cizince má odlišnou cenu, záleží vždy na několika faktorech:

  • Výběr pojišťovny – v ČR nabízí pojištění pro cizince především pojišťovna VZP nebo UNIQA.
  • Věk – rozhodující je také věk pojištěné osoby. Pro seniory jsou většinou sjednávány speciální pojistky, protože se přihlíží i na aktuální zdravotní stav jedinců.
  • Doba pojištění – je samozřejmostí, že sjednání pojištění na do 6 měsíců bude cenově odlišné od pojištění na 18 měsíců.
  • Rozsah pojištění – důležité je také, zda cizinci potřebují jen základní nebo komplexní zdravotní pojištění, ale také zda si ho sjednávají jen pro sebe nebo pro celou svoji rodinu.

Chcete pomoci s výběrem toho nejvýhodnějšího pojištění pro cizince? Obraťte se na specialisty z pracovní agentury IRS Czech. Poradí to nejlepší řešení a pomohu i s jeho vyřízením.

Napsat komentář