ABB, výsledky za 4. čtvrtletí a za celý rok 2019

Transformace pokračuje podle plánu

PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZA CELÝ ROK 2019

 • Příjem celkových zakázek činil 28,6 miliardy USD a byl stabilní, ve srovnatelném vyjádření vzrostl o +1 %
 • Tržby 28,0 miliardy USD, růst o + 1%, ve srovnatelném vyjádření též o +1 %
 • Provozní zisková marže EBITA1 11,1 %, a ovlivnily ji celkem 130 základními body převodní náklady a náklady na vedlejší činnosti
 • Provozní zisk 1,938 miliardy USD, -13 %
 • Čistý zisk byl 1,439 miliardy, -34 %
 • Základní zisk na akcii 0,67 USD, -34 %2; provozní zisk na akcii1 1,24 USD, -7 %
 • Peněžení tok z provozních činností 2,325 miliardy USD, -20 %, včetně peněžních výdajů na racionalizační program a vyčlenění divize Energetika
 • Navržena dividenda ve výši 0,80 CHF

PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZA 4. ČTVRTLETÍ 2019

 • Příjem celkových zakázek 6,9 miliardy USD, – 1 %, ve srovnatelném vyjádření +1 %
 • Tržby 7,1 miliardy USD, -4 %, ve srovnatelném vyjádření -2 %
 • Provozní zisková marže EBITA1 10,1 %, a ovlivnily ji celkem 170 základními body převodní náklady a náklady na vedlejší činnosti
 • Provozní zisk 648 milionů USD, +136 %
 • Peněžení tok z provozních činností 1,911 miliardy USD, +2 %, včetně peněžních výdajů na racionalizační program a vyčlenění divize Energetika

NOVÉ VEDENÍ

 • Generálním ředitelem jmenován Björn Rosengren s účinností od 1. května 2020

„Skupina ABB v roce 2019 podala silný výkon navzdory náročným podmínkám na trhu a výrazné transformaci. Tržby i provozní zisková marže se mírně zlepšily. Odprodej divize Energetika probíhá dle plánu a začínají se jasně projevovat kladné účinky zavedení nového obchodního modelu a nové kultury,“ uvedl Peter Voser, předseda představenstva a generální ředitel ABB. „V souladu s naší dividendovou politikou navrhujeme dividendu ve výši 0,80 CHF na akcii. Naším úkolem je poskytovat atraktivní výnosy akcionářům, k čemuž dále přispěje zahájení zpětného odkupu akcií s využitím čistých peněžních výnosů z odprodeje divize Energetika koncem roku.“

  

Finanční ukazatele za

4. čtvrtletí 2019

 

Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak 4. čtvrtletí 2019 4. čtvrtletí 2018 USD Srovnatelné vyjádření3
Příjem zakázek 6 886 6 985 – 1 % -1+ %
Tržby 7 068 7 395 – 4 % -2 %
Provozní zisk 648 275 +136 %
Provozní zisk EBITA1 710 584 +22 % +24 %4
     vyjádřeno jako % z provozních tržeb 10,1 % 7,9 % +2,2 procentního bodu
Zisk (ztráta) z pravidelné činnosti, bez daně 307 210 +46 %
Čistý zisk připsatelný ABB 325 317 +3 %
Základní zisk na akcii (USD) 0,15 0,15 +2 %2
Provozní zisk na akcii1(USD) 0,27 0,30 -8 %2 -11 %2
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností 1,911 1,867 +2 %

  

Finanční ukazatele za celý rok 2019

 

Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak  2019 2018 USD Srovnatelné vyjádření3
Příjem zakázek 28 588 28 590 0 % +1 %
Tržby 27 978 27 662 +1 % +1 %
Provozní zisk 1 938 2 226 – 13 %  
Provozní zisk EBITA2 3 107 3 005 + 3 % +7 %4
     vyjádřeno jako % z provozních tržeb 11,1 % 10,9 % +0,2 procentního bodu
Zisk (ztráta) z pokračující činnosti, bez daně 1 090 1 575 -31 %
Čistý zisk připsatelný ABB 1 439 2 173 -34 %
Základní zisk na akcii (USD) 0,67 1,02 -34 %2
Provozní zisk na akcii2 (USD) 1,24 1,33 -7 %2 -7 %2
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností 5 2 325 2 924 -20 %

Dne 17. prosince 2018 společnost ABB oznámila, že se dohodla na odprodeji obchodní jednotky Energetika. Z tohoto důvodu se výsledky obchodní jednotky Energetika vykazují jako ukončené provozní činnosti. Výsledky společnosti pro všechna období byly náležitě upraveny.

Krátkodobý výhled

Makroekonomické indikátory naznačují oslabení růstu v Evropě a ve Spojených státech. Stabilizaci v Číně může ovlivnit šíření koronaviru. Na globální trhy nadále působí geopolitická nejistota a celkově se očekává zachování podobného trendu růstu jako v roce 2019.

Koncové trhy, na kterých ABB působí, vykazují odolnost, přičemž na některých trzích se projevuje nepříznivé prostředí, zejména v automobilovém průmyslu, strojírenství a konvenční výrobě elektřiny. Výsledky společnosti budou podle očekávání nadále ovlivňovány vývojem směnných kurzů.

1 Veličiny mimo GAAP viz „Supplemental financial Information and definitions“ v příloze Q4 2019 Financial Information k této tiskové zprávě na www.abb.com.

2 Míra růstu zisku na akcii se počítá pomocí nezaokrouhlených hodnot. Srovnatelný provozní zisk na akcii je uveden ve stálé měně (v měnových kurzech roku 2014 a bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).

3 Míra růstu zakázek, základních zakázek třetích stran a tržeb je uvedena ve srovnatelném vyjádření (upravená v místních měnách o akvizice a odprodeje aktiv).

4 Ve stálé měně (bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).

5 Částka představuje součet pokračujících a ukončených provozních činností.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je technologický lídr a průkopník s rozsáhlou nabídkou výrobků, služeb a řešení pro digitální průmysl. V návaznosti na více než 130letou tradici inovací dnes společnost ABB stojí v čele digitalizace průmyslu, podporována čtyřmi obchodními jednotkami s vedoucím postavením na trhu a výraznou orientací na zákazníka (Elektrotechnika, Průmyslová automatizace, Pohony, Robotika a Automatizace) a společnou digitální platformou ABB Ability™. Stávající obchodní jednotka Energetika se v roce 2020 spojí se společností Hitachi. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 147 000 zaměstnanců. www.abb.com.

 

Napsat komentář