Díky ESG bude mít vaše podnikání budoucnost

Udržitelnost neboli ESG je na poli firemních strategií celosvětový trend. Ani v ČR to již není jen prázdný pojem, ale oblast, kterou do svých strategií začleňuje stále více organizací a firem. Organizace jsou totiž stále více pod drobnohledem svých zákazníků, investorů i obchodních partnerů a ti vyžadují důraz na větší udržitelnost. Stále většímu počtu lidí totiž záleží na tom, aby svět, jak jej známe, fungoval i pro budoucí generace. Všichni víme, že náš současný ekonomický a společenský model založený na vypouštění ohromného množství emisí a spotřebě, na kterou bychom potřebovali 1,75 planety, není dlouhodobě udržitelný. Aby však nezůstalo jen u prázdných slov, je důležité, aby organizaci a firmy měly své závazky zpracovány v ESG strategii, která definuje oblasti s největším dopadem a také konkrétní kroky, které organizace podnikne, aby byla více udržitelná.

Jak na strategii udržitelnosti

Sestavení strategie udržitelnosti může znít jako velmi obtížný úkol, zejména tehdy, když s ní začínáte. Tvorbu ESG strategie a jejích částí, jako je výpočet uhlíkové stopy společnosti, pro vás může zajistit odborná poradenská firma, která se na tuto činnost specializuje. Díky tomu dokážete snáze procesem projít a jasně si definovat vhodné cíle udržitelného rozvoje a jak jich dosáhnout.

Proč je důležité mít ESG strategii

Budoucnost naší planety a lidské společnosti je naší prioritou. Sociální nerovnost, neetické fungování firem, emise uhlíku, odlesňování a změna klimatu jsou jen některé z problémů, jejichž negativní dopad si stále více lidí začíná uvědomovat. Mnoho lidí se již dál nechce podílet na ničení planety nákupem produktů od společností, které nepodnikají udržitelně. Pokud tedy chcete udržet konkurenční výhodu, měli byste svým zákazníkům dát jasně najevo, co děláte proti znečištění, globálnímu oteplování i sociálnímu útlaku. Transparentně deklarovaná strategie udržitelnosti vám v budoucnu zajistí stálý přísun zákazníků a úspěch na úkor vašich méně udržitelných konkurentů.

Napsat komentář