Holešovické Velikonoce oživují předválečnou tradici

Vyšší odborná škola cestovního ruchu připravila na pondělí 2. dubna 2018 neobvyklou oslavu Velikonoc. Jarmark začíná v 10.00 hodin a končí v 15.00 hodin. Studenti školy představí na jevišti nejen koledy, ale také tradiční tance v krojích, jak českých tak německých. Pro děti jsou připravené soutěže se sladkými odměnami. Budou si moci namalovat vajíčko, vymalovat zajíčka a uplést tatar, neboli pomlázku a všechny své výrobky si odnesou domů. Celá akce se koná v Holešovicích přímo u Vltavy, za mrakodrapem Lighthouse. Cílem je navázat na tradici, která se u nás, dle dochovaných pramenů, slavila naposledy v letech 1938-1939.

Zahájení proběhne v deset hodin. Moderátorka pohovoří o průběhu jarmarku v českém i anglickém jazyce, představí návštěvníkům program, vystoupení, soutěže, možnost ochutnávek a také výroby pomlázky, malování kraslic a další workshopů.  Studenti si připravili pět vystoupení. V prvním vystoupí čeští chlapci a děvčata v českých krojích, kteří návštěvníkům předvedou tradiční velikonoční zvyky. Ve druhém vystoupí tyrolští chlapci, kteří se též obléknou do krojů. Ti předvedou tyrolský tanec zvaný „Schuhplattler Trompetenecho“, tomu dají přednost před hledáním zajíců v trávě, které jim tam ukryla děvčata. Třetí vystoupení navazuje na první, a to v představení českých tradic. Předposledním vystoupením nás provedou německá děvčata s tancem zvaným „Waldegger“ , kterému též předcházelo hledání v trávě, tentokrát vajíček. Na závěr svůj tanec „Zillertaler Ländler“ zatančí tyrolská děvčata společně s chlapci. Každé vystoupení bude trvat cca 10 min.
Mezi jednotlivými vystoupeními budou především pro děti připravené soutěže. Začneme soutěží „O nejhezčí malované vajíčko“. Děti budou mít k výrobě kraslic k dispozici vyfoukaná vajíčka, fixy, vodovky, tempery i štětce. Všichni si své výtvory mohou odnést domů. Po dalším vystoupení bude následovat „Běh s vajíčkem na lžičce“. Zde je pro vítěze připravená sladká odměna. Vzápětí bude vyhlášená hra „Dotkni se!“, i zde vítěz získá sladkou odměnu. Po třetím vystoupení si děti svou odměnu budou hledat sami, a to ve hře „Hledání čokoládových vajíček“, která budou poschovávaná v trávě. Pokud si děti upletou své velikonoční tatary (pomlázky), mohou se zapojit do „Hry s tatary“, dále si také budou moci zahrát „Velikonoční Pexeso“. Poslední soutěž bude „O nejhezčího vymalovaného zajíčka“. U všech her i soutěží budou na děti dohlížet organizátorky a budou je provádět celým dnem, tak aby vše proběhlo v klidu a s radostí. Celá akce je zdarma.

Napsat komentář