Jak získat pracovní vízum pro Ukrajince

V dnešní době nastává velký odliv pracovníků české národnosti do zahraničních zemí směrem na západ, jako je Německo, Francie, Anglie, ale i do zámořských destinací, převážně do USA. To však způsobuje v České republice nedostatek pracovní síly, a to je potřeba nějakým způsobem řešit.

Tyto pracovníky mohou nahradit síly pocházející z východních zemí, jako je Ukrajina. Zaměstnávání lidí z jiných zemí obsahuje mnoho úředních náležitostí.

Pracovní vízum pro Ukrajince

Pracovní víza se vyřizují ve formě krátkodobého víza, jako zaměstnanecká karta nebo modrá karta.

Krátkodobé vízum se přiděluje pouze na 90 dní. K vyřízení potřebujete mnoho dokladů. Žádost, kterou musí zaměstnanec vyplnit, cestovní doklady s aktuální platností, fotografii, biometrické údaje, vyřízené zdravotní pojištění, doklady o účelu cesty, o ubytování, doklad o finančních prostředcích a dokument potvrzující záměr o opuštění ČR před skočením platnosti víza, jako je zpáteční jízdenka.

V případě krátkodobého víza se platí vízový poplatek, ten činí pro osoby pocházející z Ukrajiny 35 EUR.

Zaměstnanecká karta nahrazuje zelenou kartu a je dlouhodobým vízem za účelem zaměstnání. Platí na dobu delší než 3 měsíce. Její platnost trvá nejdéle 2 roky, je však možné ji prodlužovat. Zaměstnanec si ji může vyřídit na pracovní pozici, na kterou byla karta vydána nebo na takovou, jakou mu byl úředně vydán souhlas.

Zaměstnání, které chce vykonávat, musí být uvedeno v registru Centrální evidence volných pracovních míst. K žádosti se přikládá cestovní pas, dvě fotografie, pracovní smlouva, doklady potvrzující kvalifikaci zaměstnance, výpis z Rejstříku trestů a doklad o bezinfekčnosti žadatele.

Modrá karta je speciální vízum pro zaměstnance, kteří disponují vysokou kvalifikací, jako například lékaři nebo odborní pracovníci s vysokoškolským nebo vyšším vzděláním.

Postup při vyřizování pracovního víza v ČR

Žádosti o víza se musí podávat na příslušném úřadě a je potřeba doložit veškeré doklady. Poté probíhá řízení o žádosti, kdy si mohou úředníci zaměstnance kdykoli přizvat k pohovoru, či doplnění některých dokladů. Platí se také správní poplatek.

V konečné fázi je vízum buď uděleno nebo zamítnuto. V případě zamítnutí si může zaměstnanec zažádat o nové posouzení důvodů neudělení pracovního víza.

Práce pro Ukrajince

Práce pro Ukrajince v ČR je opravdu dost a jejich využití v různých oborech je velmi žádané. Vyřizování záležitostí s tím spojených jsou však pro zaměstnance i zaměstnavatele velmi zdlouhavé a pro tyto případy je lepší svěřit náročný úkol pracovní agentuře IRS Czech, která se na zaměstnávání cizinců specializuje.

Ta vám se vším efektivně pomůže, proces urychlí a zajistí, aby bylo vše po právní stránce v pořádku. Nemáte starosti a věnujete se pouze své práci.

 

Napsat komentář