Komora daňových poradců: Daně nelze vybírat tam, kde to jde nejjednodušeji

Reakce Komory daňových poradců na vyjádření Finanční správy k rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci společnosti Vyrtych a.s.

V poslední době byl v médiích často komentován rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. ledna 2018, č. j. 5 Afs 60/2017 – 60 ve věci společnosti Vyrtych a.s., který se týká nároku na odpočet DPH. „Z rozsudku vyplývá, že ani v rámci boje proti daňovým podvodům není možné postupovat tak, že daň bude vybrána u toho subjektu v řetězci, kde to jde nejjednodušeji.“ konstatuje prezidentka Komory daňových poradců Petra Pospíšilová. A to bez ohledu na to, zda má tento subjekt s neodvedením daně jiným plátcem cokoliv společného.

“Význam tohoto rozhodnutí vidíme v tom, že srozumitelným způsobem shrnuje, jak by správci daně měli, ale především také neměli postupovat, při prověřování daňových podvodů,” konstatuje člen Prezidia Komory daňových poradců ČR Jiří Nesrovnal. „Z hlediska této konkrétní kauzy je třeba si klást otázku, jak vůbec mohl tento příběh dospět až k Nejvyššímu správnímu soudu a proč nezasáhl zejména odvolací orgán,” dodává Nesrovnal s tím, že v kontextu projednávané věci je obtížné si představit, co víc měl daňový subjekt udělat pro to, aby přesvědčil správce daně o oprávněnosti svého nároku. Nejvyšší správní soud konstatoval, že nebyl předložen žádný faktický důkaz o tom, že stěžovatel věděl či mohl vědět o jakémkoli podvodném jednání, které by se týkalo DPH. To je však základní předpoklad pro nepřiznání nároku na odpočet, který v tomto případě nebyl naplněn.

Není proto zřejmé, z čeho vychází vyjádření Finanční správy ze dne 15. února 2018 (ZDE), ze kterého vyplývá, že v projednávané věci došlo k podvodu na DPH a finanční úřad pouze nedostatečně doložil, že daňový subjekt nemá z tohoto důvodu nárok na odpočet DPH. Nelze souhlasit s tvrzením Generálního finančního ředitelství, že Nejvyšší správní soud potvrdil, že podvod nastal a v tomto ohledu existuje podpora pro zvolený postup Finanční správy. Z rozsudku naopak vyplývá, že v daném případě má daňový subjekt nárok na odpočet, protože neodvedení daně, ke kterému u jiného článku řetězce došlo, nemůže být samo o sobě považováno za podvod na DPH. Na základě jednoho případu jistě nelze paušalizovat, avšak z vyjádření Finanční správy bohužel vyplývá, že zvolený postup považuje za obecně správný.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. ledna 2018, č. j.  5 Afs 60/2017 – 60 najdete ZDE

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 799 daňových poradců a eviduje 1014 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. Více naleznete ZDE.
Komora je členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt ZDE.

Napsat komentář