Krize, okno příležitosti. Kam investovat v dnešní době

 Jestli se nějaká doba dá označit za nejistou, jsou to určitě poslední týdny a měsíce. A to ve všech směrech – od aktivit v každodenním životě přes cestování až po investování. Nabízí se proto otázka, kam své peníze vložit. Zatímco některé léty ověřené mechanismy zhodnocení investic v současné době stagnují či dokonce ztrácí, jiné stoupají strmě vzhůru.

Pokud jde o investování, jsou Češi pověstní svou konzervativností. Zhodnocené finance z často voleného stavebního či penzijního spoření však v současnosti nepokryjí míru inflace. Ta v Česku v meziročním srovnání zpomalila v květnu na 2,9 procenta z dubnových 3,2 procenta, kdy byla dokonce nejvyšší v Evropské unii.

Aktuální vyhlídky na výhodné investování jsou proto poměrně nejisté. Akcie skáčou nahoru a dolů – jak budou finanční trhy reagovat na proběhlou krizi těžko předvídat. Trh s nemovitostmi podle dostupných dat stagnuje a daň z nemovitých věcí se navyšuje. Cena zlata roste – to znamená vysokou poptávku a jeho horší dostupnost. S nadsázkou řečeno, frontu na banány vystřídala fronta na zlato.  A investice do kryptoměn? Ne každý holduje bitcoinové horečce, která se kvůli poměrně krátké historii halí do mlhového pláště.

Jedním z nabízených řešení je investování do společnosti r2p Invest SICAV. Tato investiční příležitost stojící na odkupu nesplacených úvěrových pohledávek od bank je dekádami ověřený byznys model. „Díky působení naší skupiny v centrální Evropě, Rusku a Asii máme možnost rozložit případná rizika při správě zakoupených dluhových portfolií,“ uvádí jeden ze zakladatelů fondu r2p Invest SICAV Petr Žáček.

I seriózní a konzervativní banky se totiž právě v dnešních dnech zbavují nevýkonných aktiv, portfolií nesplacených úvěrů svých klientů, více než kdykoliv předtím. „To, o čem se nám před krizí mohlo jen zdát, se dnes stává skutečností. Naši klienti nám nabízejí kvalitní portfolia, která by jinak jejich vlastní oddělení vymáhala sama,“ uvedl letos v dubnu v jedné ze zpráv Gai HuiLin, generální ředitel společnosti vymáhající a spravující nesplacená portfolia M.B.A. Consulting China.

Proč se banky pohledávek zbavují? Ze zákona je totiž každá banka povinná na tyto nesplacené úvěry vytvářet rezervy, které se účetně odečítají ze zisku. To samozřejmě snižuje zisk banky a v některých případech snižuje ratingové hodnocení. A v době recese tuto situaci banky řeší o to víc. Mnoho vlád nabídlo kvůli finanční krizi, které v době pandemie čelí mnoho dlužníků, odložení splátek. To má za následek nižší efektivitu vymáhání. „Banky nemají dostatečný rozsah vlastních kapacit na vymáhání takzvaných klasifikovaných, tedy ztrátových pohledávek, ke kterým ale již mají vytvořeny příslušné opravné položky – rezervy. Proto je pro banky nejefektivnějším řešením prodej těchto úvěrů specializovaným institucím,“ vysvětluje člen dozorčí rady SNAPCORE Pavel Makovec.

V tu chvíli přichází na scénu fond kvalifikovaných investorů r2p Invest SICAV. Prostřednictvím svých dceřiných společností vyhledává a investuje do prověřených portfolií evropských a středoasijských pohledávek. Tato „problémová“ portfolia s nesplacenými pohledávkami odkoupí od bank za zlomek nominální hodnoty. „Vzhledem k převisu nabídky ztrátových pohledávek na trhu dochází ke snížení jejich prodejní ceny,“ vysvětluje Makovec a dodává, že tím roste výnosnost byznysu spojeného s odkupem a vymáháním těchto pohledávek.

Jde o win-win obchod. Banka inkasuje část z nesplaceného úvěru, a fond díky svým postupům „vytěží“ více, než by banka pravděpodobně byla schopná. A právě o tento zisk se pak dělí s investory. Očekávaný výnos dosahuje až 8,4 procent p.a. Po uplynutí tří let může tak zhodnocení dosáhnout až 25 procent. Po uplynutí této doby jsou navíc veškeré výnosy osvobozeny od daně. Mimo to jsou investorům vyplácené pravidelné dividendy, které při minimální stanovené investici mohou být slušnou pravidelnou rentou pro investory.

„Distribuční mechanismus výplaty dividend je v našem fondu velmi proklientský. Externí akcionář má přednostní nárok na její výplatu před námi zakladateli, a navíc pokud bude chtít po 3 letech akcií prodat a z fondu vystoupit, máme povinnost jako fond tuto akcii odkoupit. Výnos z investiční akcií je pro jejich držitele garantovaný výší našich vlastních zdrojů ve fondu. Zdá se nám to prostě fér,“ uzavírá Žáček.

Autor: r2p Invest SICAV

https://www.r2pinvest.cz/

 

 

Napsat komentář