Pozemky Mariánské lázně se prodávají i za 4500 korun za metr čtvereční.

Když vybíráme pozemky Mariánské Lázně a máme před sebou důležité rozhodnutí, kam svojí stavbu umístíme, měli bychom si vše dobře promyslet. Pozemek je neměnný a určí nám občanskou vybavenost i sousedství, které budeme obývat. Před finálním nákupem je vždy moudré udělat dostatečný průzkum trhu, díky kterému se vyhneme případným chybám v úsudku.

Co určuje výslednou cenu pozemku?

  •         Samotná lokalita pozemku
  •         Přítomnost již vypracovaného projektu stavby
  •         Přípojky na elektřinu, vodu nebo odpad
  •         Typ půdy, kterou kupujeme. Jde-li o stavební pozemek nebo ornou půdu.

Za kolik mohu koupit vlastní pozemek?

Klasické rčení, že nabídka určuje poptávku, je pravdivé. Pokud mám zájem o pozemek, mohu si koupit pouze ten, který je aktuálně v nabídce. Nabídkovou cenu může prodejce stanovit libovolně. A právě ta určí, jestli bude o daný pozemek zájem nebo zůstane v nabídce. Při umístění nabídky na trh se vždy provádí tržní analýza, která se sestavuje porovnávací metodou, nebo jinými více pokročilými technikami.

Jak stanovíme cenu porovnávací metodou?

Při porovnávací metodě vyhledáváme podobné pozemky v okolí, parametrově obdobné tomu našem a na základě těchto vybraných vzorků určíme průměr cen. Jakmile máme tuto průměrnou cenu určenou, můžeme s cenou hýbat podle aktuální prodejní situace. Chceme prodat rychle? Pak můžeme nabídnout nižší cenu oproti té průměrné. Nespěcháme s prodejem a preferujeme maximální zisk? V tom případě můžeme mírně navýšit cenu a čekat na vhodného zájemce za cenu vyšší.

Jaké další nástroje se ještě používají k odhadu ceny pozemku?

V případě spolupráce s profesionální realitní kanceláří můžeme využít sofistikovaných odhadních programů. Ty na základě parametrů pozemku, jeho lokalitě a dalších specifikací určí optimální cenu. V některých případech můžeme také využít služeb profesionálního odhadce nemovitostí, který osobně dorazí na místo a cenu určí odborným odhadem. 

Ideální možností je samozřejmě kombinace všech výše zmíněných postupů. V české republice je také tzv. cenová mapa, ta určuje cenu pozemku v dané lokalitě. Je to přehledný nástroj monitorující aktuální ceny pozemků.

Kde se dozvíme, jestli je pozemek označený jako stavební?

Každý pozemek v České republice je zaveden do katastru nemovitostí, kde zjistíme vlastnická práva a další informace jako rozlohu a typ pozemku. Základem úspěchu tedy bude ověření katastru nebo územního plánu, kde zjistíme rozdělení území na stavební a jiné zóny. 

Pokud narazíme na pozemek, který je v katastru nemovitostí zapsaný jako orná půda, může se stát, že i takový pozemek můžeme na konci dne použít. Jak je to možné? Každá oblast v České republice má totiž svůj územní plán. Ten může měnit stavební úřad, který najdeme v Mariánských lázních nebo jiném městě.

V územním plánu je plocha obce rozdělena do jednotlivých zón, podle kterých se určuje, zda je na konkrétním pozemku možné stavět nebo ne. Tento územní plán vždy podléhá aktuálně odsouhlasené verzi plánu. Pokud je v současně platném návrhu určitá oblast označená jako orná půda, existuje naděje, že se z něj stane pozemek na stavění. 

Jak se z orné půdy stane stavební pozemek?

Pokud se náš pozemek nachází v zóně, která není určena k výstavbě, může se to do budoucna změnit. Aby taková změna mohla proběhnout,  musí být dost často splněny určité podmínky. Těmi může být například procentuální využití již schválené stavební plochy nebo nutnost vytvoření nové územní studie. Ta nám určí, v jakém místě povedou silnice, kde bude veřejné osvětlení, elektřina, rozvody vody a další technické a občanské parametry. Tuto studii vypracuje vždy architekt certifikovaný k takovým úkolům. Takové povolení obdrží od české komory architektů.

 

Napsat komentář