Překlady ze španělštiny a překlady do španělštiny

Poptáváte špičkové překlady do španělštiny? Hledáte odborné překlady ze španělštiny? Využijte našich služeb. Překladatelská agentura Express-Preklady.cz, to je sehraný tým překladatelů, který na trhu působí již od roku 2012.

Překlady ze španělštiny a překlady do španělštiny u profesionální online agentury

Nabízíme odborné korektury textů, špičkové a přesné překlady z mnoha různých oborů a odvětví, a to včetně expresních. Přeložíme pro vás smlouvy, obchodní a technické dokumenty, zajistíme soudní překlad.

Specifika španělského jazyka

Druhý nejrozšířenější mateřský jazyk

Španělština patří mezi vůbec nejvíce rozšířené jazyky světa. Podle počtu rodilých mluvčích se řadí na druhé místo žebříčku, na kterém první příčku zaujímá čínština a angličtina je až na třetí pozici. Odhady počtu mluvčích se značně liší, ale velmi přibližně lze říct, že španělsky mluví jako svým rodným jazykem asi půl miliardy lidí. Kromě Španělska je totiž úředním jazykem většiny států Jižní a Střední Ameriky.

Historický vývoj španělštiny

Španělština (jiným názvem kastilština) se řadí mezi románské jazyky. Vyvinula se z lidové (vulgární) latiny, jelikož Hispania byla římskou provincií. V 8. století další vývoj jazyka ovlivnil vpád Arabů. V jižní části Pyrenejského poloostrova (Al-Andalus), kterou ovládli, se vytvořily dialekty ovlivněné arabštinou, které se souhrnně označují pojmem mozarabština. Naopak v severní křesťanské části poloostrova se postupně vyvinuly kastilština, katalánština, aragonština, asturština a galicijština.

Kastilský dialekt, ovlivněný arabštinou i baskičtinou, se po celém poloostrově rozšířil díky reconquistě (tj. znovudobytí), což bylo období, kdy byli Arabové z Pyrenejského poloostrova zase vytlačeni.

V 15. století došlo ke sjednocení španělských království. Od 16. století, kdy vládl král Karel I., je kastilština nazývána častěji španělštinou, což má vyjadřovat fakt, že jde o společný jazyk všech sjednocených španělských království. Kastilština a španělština jsou tedy synonyma, i když ne všichni s tím souhlasí a polemiky na toto téma se vedou dodnes.

Písmo

K zápisu španělského jazyka se používá latinka, jejíchž 26 základních znaků je navíc rozšířeno o spřežky ch a ll a o znak ñ.

Zajímavosti španělštiny

· Je jedním z šesti úředních jazyků OSN.

· Ve všech indoevropských jazycích se původně rozlišovaly rody mužský, ženský a střední. Avšak v mnoha románských jazycích dnes rod střední neexistuje. Také španělský jazyk rozlišuje pouze rod mužský a ženský.

· Věty tázací a rozkazovací jsou uvozeny obráceným otazníkem (¿) a obráceným vykřičníkem (¡) a ukončeny běžným otazníkem či vykřičníkem. Například: ¿Como estás? Jak se máš?

· Přízvučné samohlásky, které se označují čárkou (á, é, í, ó, ú), se nečtou dlouze jako v češtině, ale při vyslovování se na ně klade důraz (akcent). Přízvuk se vyznačuje, pouze pokud je nepravidelný.

· Ve španělské abecedě se dříve užívala také tzv. cedilla, což je diakritické znaménko spodní háček, který vyznačuje změnu výslovnosti. Konkrétně se užíval pro písmeno ç. V současnosti se ve španělštině vyskytuje jen okrajově či regionálně. Nejvíce jej využívá francouzština a portugalština.

· Používají se zde celkem tři různá slovesa, která se do češtiny překládají slovem být:

o ser – ve významu být na stálo, nebo popisuje vlastnost, původ, vlastnictví a povolání

o estar – ve významu být na určitém místě, nebo popisuje současný stav, přechodný stav, umístění, také udává čas a povolání

o hay – ve významu existovat, nacházet se někde na neurčitém místě, pomocí něj se udává místo, poloha

· V americké španělštině se písmeno x čte jako [š] při přepisu slov, která pocházejí z indiánských jazyků.

· Existuje celá řada španělských nářečí, která se od sebe mohou značně lišit. Především v Americe je různorodost španělského jazyka ohromná. Pokusy jazykovědců rozdělit španělštinu v Hispanoamerice na zóny či skupiny podle nářečí tak, aby nesly stejné rysy, se zatím nesetkaly s úspěchem.

Jazyková rodina španělštiny:

Jazyky indoevropské – románské – západorománské – iberorománské.

Počet rodilých mluvčích se odhaduje na 570 milionů.

Napsat komentář