Rýsujte přesně s GstarCAD Standard

AutoCAD je světoznámý program na technické kreslení, který denně používá velké množství uživatel. Produkt GstarCAD Standard patří mezi výhodné alternativy, kdy mezi ním a AutoCAD-om nepoznáte rozdíl. Jak GstarCAD programy ulehčují život designérům a co dělat, když jste v softwaru nováček?

GstarCAD Standard: Předtím, než začnete…

CAD programy a kontrola nad nimi jsou vysoko ceněné v odvětví architektury, strojírenství, designu výrobků a mnohých dalších. I přesto, že odborník by neměl mít problém naučit se ovládat základní funkce, někomu může přesto chvíli trvat, seznámit se s celkovým rozhraním systému. GstarCAD Standard je účelný program na technické kreslení se srozumitelným panelem nástrojů, které jsou vhodné jak pro profesionály, tak pro začátečníky.

Prvotní obavy z něčeho nového určitě nejsou na místě. 2D CAD (systém pro dvourozměrné modelování) není náročný. Předtím, než se pustíte do základů, měli byste si s programem trošku vyhrát, jinými slovy – seznámit se. Čím rychleji si osvojíte základní funkce, tím blíže budete k vytvoření svého prvního modelu.

AutoCAD LT: Cesta k úspešnému technickému výkresu

GS soft programy jsou vyvíjené tak, aby se co nejlépe a nejdůvěryhodněji podobali na AutoCAD. Jde o značně inteligentní softwary s lehkou ovladatelností. Znamená to, že při digitálním navrhování ušetříte čas, který byste jinak ztráceli při školení s komplikovanými systémy, nebo ručním kreslení. Výhoda GstarCAD programů je v jejich cenové dostupnosti. Na internetové stránce se často dostanete ke slevám, které bývají poskytovány ke konkrétním druhům produktů. 

GstarCAD je zároveň skvělou náhradou za AutoCAD LT, podporující návrhy 2D technických výkresů. Rýsování probíhá jednoduše, přičemž souhrn vícero aspektů tvoří přesný náčrt rychle a bez chyb. Rýsování také zahrnuje:

  • Kontrolu polohy kurzoru krokem/ trasovaním
  • Zadávání souřadnic přímo z klávesnice 
  • Uchopování důležitých bodů

Rýsování v GstarCAD Standard: Praxe dělá mistra

Po zvládnutí základů můžete rozšiřovat své zkušenosti o další zajímavé funkce. Zkuste experimentovat s přizpůsobitelnými kótami, nástrojem ,,Lupa”, či kreslením v samostatných hladinách pro lehčí čitelnost projektu. Získáte nad CAD programem jistotu, abyste se pomalu propracovali ke složitějším designovým plánům.

Pokud chcete být v programu co nejproduktivnější, měli byste efektivně spravovat svoje normy. Normy a standardy jsou mimořádně užitečné také tehdy, když začnete spolupracovat s dalšími osobami. Ujistěte se, že máte kontrolu nad vytvořenými soubory – jsou přehledné? Umíte v nich hledat bez větší námahy? jak si v CAD programu vytvoříte a osvojíte využívaný systém, dovede vás to k vyšší produktivitě.

Shrnutí

Před moderní érou s technickými vymoženostmi si odborní designéři různých průmyslových odvětví museli vystačit v podstatě jen s papírem a tužkou. Ruční kreslení bylo náročné a často ho doprovázely chyby. U GstarCAD Standard však máte možnost návrhy jednoduše měnit a upravovat. Interpretace projektu je tak ve výsledku více, než srozumitelná.

Knihovna plná nástrojů obsahuje konstrukční díly splňující mezinárodní normy, které se dají kdykoliv aktualizovat. Zaměte se na inteligentní software na technické kreslení tak, abyste mohli vytvářet přesné návrhy ve všech rozměrech.

 

Napsat komentář