Test DNA je v prevenci přesnější než cytologie

Cytologické vyšetření prováděné během preventivní gynekologické kontroly odhaluje abnormální buňky vzniklé jako následky infekce lidským papilomavirem (HPV). Bohužel až v okamžiku, kdy jsou přednádorové změny nebo abnormální buňky na čípku přítomny. Test na přítomnost HPV DNA je efektivnější, jak ukazují výsledky průběžné analýzy české studie LIBUSE.

V rámci studie LIBUSE byla shromážděna unikátní data o výskytu vysoce rizikových genotypů HPV, které způsobují rakovinu děložního čípku. Do studie je zapojeno 2 400 žen a 12 gynekologických center ze všech regionů ČR. Hlavním cílem studie LIBUSE je zmapování výskytu nejagresivnějších genotypů viru HPV 16 a HPV 18, přednádorových stavů a zhoubných nádorů ve zdravé populaci českých žen ve věku 30–60 let v časovém období tří let. Ve své první, právě ukončené fázi, studie ověřovala schopnost testu HPV DNA detekovat přednádorové stavy a porovnávala je s výsledky paralelně probíhajícího cytologického screeningu.

Průběžné výsledky studie

Ze všech testovaných žen mělo 95,3 % žen negativní nález cytologického stěru, tedy mohly v klidu odejít z ambulance gynekologa s pocitem, že je rakovina děložního čípku neohrožuje. Ale DNA test na vysoce rizikové typy HPV byl pozitivní v 7,4 % případů. V absolutních číslech tak bylo zaznamenáno 180 případů výskytu HPV, z nichž však 90 žen zároveň vykazovalo negativní cytologický nález. Studie využívá testu, který umožňuje stanovit izolovaně infekci nejrizikovějšími genotypy HPV a ženy s pozitivním nálezem HPV 16/18 okamžitě posílá k vyšetření do specializovaných ambulancí. Díky tomu bylo detekováno výrazně více případů přednádorových změn než při samostatném cytologickém vyšetření. Výsledky studie tedy potvrzují závěry zahraničních srovnávacích studií, z nichž vychází test HPV DNA v průměru o 35 % citlivější než cytologický stěr.

Co pozitivní výsledek znamená?

Upozorňuje, že máte infekci rizikovým typem HPV a jste v ohrožení rakovinou. Pozitivní výsledek na HPV ale neznamená, že rakovinu máte či dostanete. „Negativita testu HPV DNA, respektive délka přetrvávání negativní predikce testů HPV DNA umožňuje prodloužit interval kontrol na 3 až 5 let, což může vést ke zvýšení podílu žen, které se nechají vyšetřit. Standardní screening totiž každoročně využívá jen kolem 57 % českých žen, což je jedním z důvodů, proč je u nás zaznamenán dvojnásobný počet nových případů rakoviny děložního čípku než v západoevropských zemích,“ vysvětluje prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., hlavní odborný garant studie.

Této rakovině se můžete vyhnout!

Velmi důležité je, aby ženy o všech rizicích měly dostatek informací. Poučená žena pak určitě prohlídku u lékaře nevynechá! Studie také ukázala, že se virus nevyhýbá ani ženám nad 50 let, které často ani gynekologa nenavštěvují. Preventivní vyšetření pomocí HPV DNA zatím není hrazeno pojišťovnou, i když odborníci o to usilují. Test stojí od 500 Kč do 1 200 Kč. Více informací o testování HPV na www.laboratornitesty.cz

Napsat komentář