Jaké jsou druhy jógy?

Stylů jógy je hodně a určitě budou vznikat další a další. Každému totiž vyhovuje jiný styl cvičení, každý má jiné potřeby. Proto se v nabídce relaxačních center setkáváme s různými přívlastky u slova jóga. Ani jeden z těchto stylů není špatný. Kdo říká: jen tato jóga je dobrá, nebo jen já znám tu správnou, tvrdí holý nesmysl. Snaží se s vámi jen manipulovat.

Nedávno jsem četla v jednom německém časopisu, že Německo zachvátila velká vlna jógy a cvičí ji zde manažeři, muži, ženy, senioři i děti. I u nás se stále častěji (možná pod tíhou současné krizové doby) v novinách a časopisech skloňuje slovo jóga. Jednou se objeví zmínka o józe jako prevenci stresu a napětí, jindy čteme o tom, jak je zdravá a vhodná na bolavá záda, nebo že americké hvězdy show businessu cvičí jógu, a proto vypadají tak úžasně mladě. Jóga dnes mnoha společnostem a lidem vydělává peníze. Prodávají boty na cvičení jógy, podložky, pásky, pohodlné oblečení, nejrůznější módní doplňky, jeden výrobce dokonce vytvořil kolekci luxusních šperků, jejíž součástí je briliantový „om“. I proto se vedou diskuse o tom, co je jóga, a mnozí „jogíni“ posuzují, co je a co není pravé. Krása jógy je ale v tom, že nechává svými pravidly každému volnost. Styly jógy se liší v přístupu k ásanám (pozicím), filozofii jógy (to, co se v lekcích říká klientům), relaxacím a meditacím (ne všechny styly jógy se meditacemi zabývají). Představme si ty nejznámější.

Hatha jóga

Jednoduché a snadné cvičení pozic jógy, při kterém je kladen důraz na správné rozpohybování těla, zklidnění mysli, připoutání pozornosti k dechu a rozvíjení pozic při něm. Hlavních pozic (ásan) není mnoho. Jsou prováděny s výdrží po delší časový úsek a poté následuje stejně dlouhá relaxace. Ta je velice důležitá pro uvědomění si proudění energie v těle a procítění. Na závěr je řazena pránájáma (jógové dýchání) a konečná relaxace. Hatha jóga je základem pro všechny styly jógy.

Ashtanga jóga

Ashtanga vinyasa yoga je cestou poznání sebe sama. Jedná se o dynamické cvičení ásan striktně seřazených do sérií. Jednotlivé pozice jsou spojovány „vinyasou“ a speciálním dechem udždžají – dýchání skrz hlasivkovou štěrbinu. Součástí udždžají dechu jsou bandhy (tělesné uzávěry), které v těle udržují pránu. Podle gurua sri K. Patthabi Joise je Ashtanga cestou vnitřního očištění a kontroly mysli. Průvodcem na této cestě je mocný dech sladěný se statickými pozicemi a pohybem. Tím dochází k „vaření krve“ a pocení, které odvádí nečistoty z těla, nervového systému a smyslových orgánů. Výuka probíhá v lekcích (Primary series) a pravidelné domácí přípravě (strava, praktikování pozic, další techniky). Pro vážné zájemce je určen Mysore Style, kdy cvičitel individuálně učí novým pozicím a rozvíjí dovednosti jednotlivců.

Power jóga

Cvičení pozic jógy určené všem, kteří se chtějí uvolnit a přitom protáhnout a souměrně posílit a vytvarovat celé tělo. Powerjóga jako americký styl jógy vznikla z hatha jógy a ashtanga jógy zjednodušením striktnosti a náročnosti ashtanga jógy. Jejím základem je pozdrav slunci, který se opakuje neustále v kole, a jsou do něj vkládány pozice rozvíjející celou strukturu cvičení. Forem powerjógy existuje mnoho. Někdo ji cvičí víc dynamicky, někdo počáteční dynamiku prodlouží do dynamiky dechu a výdrže, kdy má člověk čas soustředit se na dech, klid a uvolnění v pozicích. V pokročilejší power józe bývá často využíván dech udždžají a tělesné zámky pro zvýšení intenzity cvičení a současně pro ovládnutí a nezvyšování tepové frekvence. Dominantním přístupem je bezpečné cvičení, jehož základem je zapojování dna pánevního a zpevnění podbřišku tak, aby byla chráněná páteř. Správné postavení stejně jako plynulý dynamický dech a koncentrace na jeden bod vedou k efektu zdravého cvičení power jógy.

Vinyasa jóga

Dynamický styl jógy, který předpokládá základní znalost a praxi jógového cvičení a řízení dechu. Jednotlivé ásany jsou spojovány sestavou vinyasy, což vede k prohřátí svalů, posílení a protažení, ale také ke zvýšení tepové frekvence. To v józe není žádoucí, proto jsou důležité dechové techniky, které ji dokážou tlumit. Cvičení vede k detoxikačnímu účinku a k celkové regeneraci organismu.

Wellness jóga

Tvoří ji krátké nedynamické sestavy, provádění jednotlivých pozic v kombinaci s relaxací, vcítění se do ásan stejně jako do vlastních pocitů, které při cvičení pozorujete. Nejste-li příliš ohební, využijete během lekce pomůcky – bolstery, pásky a deky. V pozicích budete dýchat, prociťovat je a přechodem do další pozice nezrušíte klid, který ve vás cvičení vyvolává. Úvodní relaxace, aktivace páteře, pánve, pánevního dna a několik ásan spolu s pránájámou, hathajógovými technikami a závěrečnou krátkou meditací vytváří celý koncept wellness pohodového cvičení jógy pro všechny, kteří chtějí objevit krásu klidu, nejrůznější zákoutí sebe samých a cítit své tělo jako vibrující systém svalů a energie.

Bikram jóga

Cvičí se v sále vyhřátém na 42 stupňů ve speciálních devadesátiminutových lekcích, které jsou tvořeny z 26 pozic hatha jógy a dvou dýchacích cvičení. Cvičením se stimuluje vše v lidském těle. Jelikož vše probíhá ve vyšší teplotě, je cvičení náročné z hlediska různých zdravotních omezeních. Teplo je ovšem jedním z klíčů k úspěchu celého systému – mimo jiné rozvíjí ohebnost těla. Zakladatelem je Bikram Chodhury, uznávaný učitel jógy, který ji studoval už od dětství.

Iyengar jóga

Svojí jednoduchostí je přístupná pro všechny lidi. Na světě patří k jednomu z nejrozšířenějších stylů terapeutické jógy. Jedná se o klidný, nedynamický styl jógy, který učí „dokonalé“ připoutání pozornosti na anatomicky správné provádění jednotlivých pozic. V nich se tělo nechává delší čas, při němž se využívá různých pomůcek. Cílem Iyengar jógy je zdravé provádění pozic. Tento druh jógy je vhodný pro začátečníky, nebo pro už praktikující cvičence, protože je obohatí v technice provádění pozic.
Pro speciální skupiny jsou gravidjóga a dětská jóga.

Napsat komentář