Kde se využívá adiabatické chlazení?

V průmyslovém segmentu představuje klasické klimatizování velkých vnitřních prostor
vysokou spotřebu energie, a tím pádem i neskutečný náklad. Pokud tedy hledáte úsporná
řešení, poohlédněte se po systémech s vodní mlhou, což je ve své podstatě adiabatické
chlazení, na které se zaměříme v následujících řádcích.

Ve velkých průmyslových skladech, výrobních halách, ale i v prostorách se stále otevřenými
dveřmi a okny se namísto konvenčních klimatizačních systémů používají systémy mlžící.
Adiabatické chlazení nachází uplatnění třeba i v garážích, slévárnách a průmyslových
přístřešcích. Často se kombinuje i s regulací vlhkosti, čímž dochází k navýšení produktivity
v některých oblastech (především pak v papírenském, textilním a dřevozpracujícím
průmyslu).

Jak adiabatické chlazení funguje?

Princip je poměrně jednoduchý. Voda prochází přes speciální trysky, které ji promění pod
tlakem až 100 barů na vodní mlhu. Potom se do prostoru dostávají jen jemné kapičky menší
než deset mikrometrů. Vodní mlha ochlazuje vzduch, aniž by smáčela povrchy či předměty.
Adiabatické chlazení je tedy naprosto bezpečné, aniž by došlo k poškození strojů anebo
výrobků v hale.

Adiabatické chlazení výrazně snižuje náklady na montáž a provoz. Konvenční klimatizační
systémy jsou z hlediska těchto aspektů nevýhodné a dražší až o 75 %.

Výhody adiabatického chlazení

Systém vodní mlhy ocení především pracovníci v přehřátých prostorech, protože se tím zvýší
jejich produktivita. V průmyslových halách a skladech se zároveň eliminuje výskyt prachu,
plynu a dýmu.

Co se týče snížení teploty, k tomu dochází ihned, co se začne vodní mlha produkovat.
V neposlední řadě oceníte i údržbu, neboť je jednoduchá a levná.

 

Napsat komentář