Magnetické senzory rozpoznají magnet i přes zeď

Rozpoznávání předmětů přes překážky je v některých odvětvích výroby nezbytné. Není tedy divu, že se magnetické senzory uchytily a hojně se používají.

O místo na výsluní se pere především dvojice bezpečnostních detektorů – magnetické senzory a indukční senzory. V tomto článku si povíme, jaké jsou výhody magnetických senzorů, o co se vlastně jedná a proč jsou vlastně tak oblíbené.

O krok napřed

Magnetické senzory mohou sloužit jako bezpečnostní spínače. Hlavně se ale používají k bezdotykové detekci poloh. Vhodné jsou tedy především v řídící technice, kde jsou indukční senzory takřka nepoužitelné. Oproti nim totiž nabízí detekci i na dlouhé vzdálenosti. Jsou navíc o poznání menší a výkonnější. Díky tomu se dají implementovat téměř do jakékoliv řídící techniky.

Velkou konkurenční výhodu přináší magnetickým senzorům i magnetické pole. Právě na tomto principu tyto senzory staví. A díky tomu jsou schopné detekovat magnety umístěné přes různé překážky. Magnetický senzor dokáže zjistit přítomnost magnetu přes veškeré nemagnetické materiály, takže jim nevadí betonová stěna či dřevo.

Možnosti použití jsou nepřeberné

Spínací kontakt v podobě magnetických senzorů rozdělujeme do čtyřech základních skupin. Reedův senzor slouží především jako jednoduchý detektor vhodný pro méně náročné aplikace. Senzory s nasycovaným jádrem cívky je naopak složitější a dokáže ovládat náročnější procesy. Poté rozlišujeme ještě další skupiny, senzory s Hallovou sondou a magnetorezistivní sondy, ty se však příliš nepoužívají.

Magnetické senzory jsou vhodné především k identifikaci předmětů skrz nemagnetickou překážku. Jejich základní princip umožňuje i rozpoznání předmětu skrze agresivní prostředí a oblasti vysokých teplot. Díky tomu dokáže dobře měřit otáčky a přijde vhod i v jeřábových a manipulačních systémech. Zkrátka tam, kde by indukční senzor selhal.

Napsat komentář