Studium MBA se přizpůsobí a právě to na něm studenti milují

Studovat při práci přímo od počítače z vlastního domova, řešit s lektory problémy z reálného života, poznat spoustu skvělých lidí, zvýšit svoji kvalifikaci a získat titul uznávaný v zahraničí. Tohle všechno se vám díky školám nabízejícím programy MBA může splnit.

O studiu MBA (Master of Business Administration) se v posledních letech hodně mluví. Přestože se jedná o původem zahraniční studijní program, i u nás má čím dál větší váhu, a to především ve velkých nadnárodních korporacích. Pro nadřízené je totiž důkazem, že máte nejen titul, ale i skutečné znalosti a jste ochotní udělat něco navíc pro své sebevzdělávání.

Zvolte si Business Institut stejně jako mnoho spokojených absolventů

Škol poskytujících MBA vzdělání je v ČR několik, liší se jak přístupem ke studentům, tak kvalitou lektorů a nabízenými zaměřeními. Výbornou volbou je určitě škola s názvem Business Institut, která zajišťuje vzdělávací programy i pro takové velikány, jako jsou Honeywell, ČSOB, ČEZ, Česká televize a mnohé další.

V Business Institutu si vzdělání pro sebe najde každý. Studijní program lze flexibilně přizpůsobit, student má hlavní slovo v tom, jak bude vše vypadat. Drtivá většina výuky probíhá moderní formou e-learningu, přesto může kdokoliv využít konzultací s lektorem nad rámec výuky. Studenti mají také přístup do online i fyzických knihoven a je pro ně přichystaná spousta atraktivních networkingových akcí. Zdarma mohou navštěvovat blokové moduly, přednášky se zajímavými osobnostmi a coffee breaky, přijít mohou i na lektorská setkání jiných oborů, která je zajímají. Není tedy divu, že spousta absolventů v referencích zmiňuje, jak během studia poznali nové kolegy.

Studujte školu pro znalosti, nikoliv pro titul

Studium MBA je zaměřené spíše na praxi než na nudné teoretické poučky. V Business Institutu to tak chodí, což dokazuje i členství v Accreditation Council for Business Schools and Programs, nejprestižnější americké asociaci. Škola má samozřejmě rovněž akreditaci udělenou Ministerstvem vnitra ČR.

Business Institut nabízí mnoho programů MBA, jako jsou Řízení lidských zdrojů, Management cestovního ruchu, Veřejná správa nebo obecnější Management, organizace a řízení. Škola totiž zastává názor, že je potřeba studovat především to, co vás baví a co v životě skutečně využijete. Vzdělávat se pouze za účelem získání titulu nemá smysl.

Napsat komentář